8.12.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 4 prosenttia kesä-elokuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi elokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla Tilastokeskuksen mukaan 4 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu tuli vientimarkkinoilta, sillä kotimaan liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla.

Kemianteollisuuden liikevaihtoa kertyi elokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tähän on vaikuttanut öljytuotteiden hintojen kohoaminen. Myös puu- ja paperiteollisuuden luvut kohenivat alkuvuoteen nähden. Edellisestä vuodesta liikevaihto laski kuitenkin vielä 2 prosenttia.

Sähköteknisen teollisuuden liikevaihto oli elokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 32 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Edellisvuotista pienemmäksi liikevaihto jäi metalliteollisuuden toimialoilla metallituotteiden valmistus (-1 %), koneiden ja laitteiden valmistus (-4 %) ja perusmetallien valmistus (-9 %). Perusmetallien hinnat ovat nousseet vuoden alusta, mutta olivat tarkasteluajanjaksolla edelleen kymmenisen prosenttia vuoden takaista alempia.

Elintarviketeollisuudelle kertyi liikevaihtoa viime kesä-elokuussa yhtä paljon kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin. Tekstiilien ja vaatteiden valmistus väheni prosentin ja kustantaminen 4 prosenttia.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli kesä-elokuussa 2 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 1998 vastaavana aikana kasvuprosentti oli 6.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto kuvaa teollisuutta päätoimialanaan harjoittavia yrityksiä. Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindekseistä ei tehdä erillistä julkaisua. Indeksien kuviot ja sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html. Samassa osoitteessa on myös kuukausikuvaajien tuoteseloste.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 1999, elokuu. Tilastokeskus