9.12.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajabarometri: Kestotavaroiden hankinta houkuttaa kuluttajia

Kuluttajien aikomukset ostaa erilaisia kestotavaroita olivat marraskuussa vahvimmillaan tällä vuosikymmenellä. Viihde-elektroniikan, kuten tietokoneen tai matkapuhelimen, hankintaa seuraavan puolen vuoden aikana suunnitteli joka kolmas kotitalous. Joka neljäs kotitalous harkitsi kodinkoneiden ostamista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 22. - 29. marraskuuta 1 580 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kuluttajien näkemykset taloudesta marraskuussa 1999

Marraskuu 1998

saldoluku

Lokakuu 1999

saldoluku

Marraskuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori

10,3

15,4

13,6

Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

8,4

9,8

8,9

Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

2,2

13,1

13,0

Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen

-12,7

-24,2

-24,1

Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, %

1,5

1,9

2,3

Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä

20,1

20,7

21,7

Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä

20,4

25,0

19,5

Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä

5,0

3,1

-1,7

Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä

28,3

34,2

26,9

Saldoluvut saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Marraskuussa 8 prosenttia kotitalouksista harkitsi auton ostoa. Asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana mietti 5 prosenttia kotitalouksista. Tulevaisuuden ostoaikeista huolimatta kestotavaroiden ostamista piti haastatteluhetkellä edullisena pienempi osuus kuin viime kuukausina eli 43 prosenttia kuluttajista.

Aiempaa pienempi osuus eli 68 prosenttia kuluttajista piti marraskuussa lainan ottamista edullisena. Kotitalouksista 12 prosenttia aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. Säästämisen arvioi kannattavaksi 48 prosenttia kuluttajista. Eri säästämismuodoista vakuutus- ja rahastosäästäminen ovat viime kuukausina selvästi lisänneet suosiotaan.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 13,6. Lokakuuhun verrattuna sitä laskivat lähinnä kuluttajien heikentyneet näkemykset kestotavaroiden ostoedullisuudesta. Marraskuussa yli kolmannes kuluttajista odotti, että Suomen taloustilanne yhä paranee seuraavan vuoden aikana. Oman taloutensa kohentumiseen luotti neljännes kuluttajista.

Selvästi yli puolet kuluttajista uskoi, että työttömyys edelleen vähenee. Lisäksi kuluttajat arvioivat, että inflaatio kiihtyy 2,3 prosenttiin ensi vuoden marraskuussa.

Suomalaisten näkemykset taloudesta ovat kansainvälisesti verrattuna myönteisiä. Marraskuussa EU-maista vain Alankomaissa ja Irlannissa talouden kehitykseen suhtauduttiin luottavaisemmin kuin Suomessa. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori oli marraskuussa edelleen negatiivinen, -1.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, marraskuu. Tilastokeskus