9.12.1999

Lisätietoja: Marja Sjöblom (09) 1734 2964, marja.sjoblom@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvaa 5 prosentin vuosivauhtia

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kesä-elokuussa 5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Edeltävän kolmen kuukauden vastaava muutos oli 4 prosenttia.

Nopeimmin liikevaihto on kohonnut posti- ja teleliikenteessä, missä kasvu kesä-elokuussa oli 17 prosenttia edellisestä vuodesta. Posti- ja teleliikenteen osuus palvelualojen liikevaihdosta oli 13 prosenttia vuonna 1998.

Liikevaihto pieneni vesiliikenteessä, liikennettä palvelevassa toiminnassa, johon kuuluvat myös matkatoimistot, sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnassa.

Palvelualojen palkkasumma kasvoi 6 prosenttia, kun verrataan kuluvan vuoden kesä-elokuuta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvuvauhti on sama kuin edeltävällä kolmen kuukauden jaksolla.

Liike-elämän palvelut kasvussa

Liike-elämää palvelevista toimialoista etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, siivous, tietojenkäsittely sekä lainopillinen ja taloudellinen konsultointi ovat saavuttaneet vähintään 10 prosentin liikevaihdon kasvuvauhdin. Tietojenkäsittelyn osuus oli 6 prosenttia ja lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin 5 prosenttia palvelualojen liikevaihdosta viime vuonna. Etsivä-, vartiointi- ja turvallisuuspalveluiden vastaava osuus oli alle puoli prosenttia. Siivousalalta kertyi prosentti palvelualojen vuoden 1998 liikevaihdosta.

Liike-elämää palvelevien toimialojen, mukaan lukien kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, liikevaihto ja maksettu palkkasumma kasvoivat kesä-elokuussa keskimäärin nopeammin kuin muiden palvelualojen.

Liikenne-toimialan liikevaihdon kasvu posti- ja teleliikenteen varassa

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne -päätoimialan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja palkkasumma 1 prosentin kesä-elokuussa viime vuodesta. Posti- ja teleliikenteen liikevaihto kohosi 17 prosenttia, kun taas palkkasumma pieneni prosentin.

Maaliikenteessä (pl. rautatieliikenne) liikevaihto kasvoi hieman, kun taas vesiliikenteessä ja liikennettä palvelevassa toiminnassa liikevaihto edelleen pieneni.

Ravitsemistoiminta kasvaa nopeammin kuin majoitustoiminta

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa liikevaihto oli kesä-elokuussa prosentin korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Ravitsemistoiminnan kasvu on ollut suurempaa kuin majoitustoiminnan kasvu. Edeltävällä kolmen kuukauden jaksolla koko toimialan muutos oli 2 prosenttia.

Majoitus- ja ravitsemisalan maksama palkkasumma kasvoi 4 prosenttia, kun verrataan kuluvan vuoden kesä-elokuuta viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Henkilökohtaisten palveluiden palkkasumma kasvaa nopeammin kuin liikevaihto

Henkilökohtaisten palveluiden ryhmään kuuluvat kampaamot ja kauneushoitolat, pesulatoiminta sekä hautaustoimistot, kylpylaitokset ja solariumit. Kesä-elokuussa liikevaihto kohosi 3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Palkkasumma puolestaan nousi 6 prosenttia.

Liikevaihto- ja palkkasummasarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kohdekuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Erillistä painojulkaisua ei tehdä. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummasarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukoina internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html .

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat (8/1999). Tilastokeskus