9.12.1999

Lisätietoja: Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autojen tavaramäärä kasvoi heinä-syyskuussa 3 prosenttia

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tavarakuljetukset ilman maa-aineskuljetuksia vähenivät 7 prosenttia. Maa-aineskuljetusten määrä kasvoi lähes 11 prosenttia edellisvuodesta. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna väheni 5 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Tavaroita kuljetettiin teillämme heinä-syyskuussa yhteensä 110 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli lähes 61 miljoonaa tonnia ja muiden tavaroiden määrä 49 miljoonaa tonnia. Kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 5 919 miljoonaa tonnikilometriä.

Tammi-syyskuussa kuljetettu tavaramäärä kasvoi prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ammattimaisessa liikenteessä tavaramäärä kohosi 5 prosenttia ja yksityisessä liikenteessä väheni 9 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna väheni prosentin. Kuljetettu tavaramäärä ilman maa-aineksia lisääntyi prosentin ja kuljetussuorite pieneni 2 prosenttia tammi-syyskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autonhaltijoilta.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 3/99. Tilastokeskus