10.12.1999

Lisätietoja: Olli Savela (09) 1734 3316, Raimo Nurminen (09) 1734 3367, Eeva Hamunen (09) 1734 3385
skt.95@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kansantalouden tilinpidon aikasarja uudistettu

Tilastokeskus on laatinut kansantalouden tilinpidon aikasarjat vuodesta 1975 alkaen. Aikasarjauudistus on osa EU-maiden uuden kansantalouden tilinpitojärjestelmän käyttöönottoa.

Ensimmäiset ennakkotiedot 1990 - 98 julkaistiin viime helmikuussa. Sen jälkeen tilinpidon laadintaa on jatkettu vuosille 1975 - 89. Samalla on tehty joitakin koko aikasarjan tarkistuksia.

Merkittävimpiä menetelmällisiä tarkistuksia on tuoteverojen laskentaan liittyvä uudistus, joka perustuu EU:ssa tehtyyn asiantuntijatyöhön. Samoin on uudistettu vakuutustoiminnan volyymilaskelmat. Uudessa tilinpitojärjestelmässä investointien sisältöä on edelleen laajennettu ottamalla aineettomiin investointeihin mukaan viihteen ja taiteen alkuperäteokset. Merkittävin aineettomien investointien erä ovat tietokoneohjelmistot.

Tarkistettu bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 5,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuotta aiemmin se lisääntyi 6,3 prosenttia. Viime kesänä julkaistujen tietojen mukaan kummankin vuoden kasvuksi arvioitiin 5,6 prosenttia. Muutokset aiheutuivat erityisesti vakuutustoiminnan volyymilaskennan uudistuksista.

Suomen bruttokansantuotteen arvo oli viime vuonna 687 miljardia markkaa eli vajaat miljardi markkaa aiemmin arvioitua enemmän. Bruttokansantuote (BKT) kuvaa tavaroiden ja palveluiden tuotannon arvoa Suomessa. Kun siihen lisätään ulkomailta saadut ensitulot ja vähennetään ulkomaille maksetut ensitulot, saadaan bruttokansantulo. Ensituloja ovat korot, osingot, palkat, EU:lle maksetut verot ja EU:lta saadut tukipalkkiot sekä suorien sijoitusten uudelleen sijoitetut voitot. Suomen bruttokansantulo oli viime vuonna 671 miljardia markkaa. Bruttokansantulo (BKTL) kuvaa kansantalouden tuloja.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1975 - 1998. Tilastokeskus (Julkaisu ilmestyy tammikuussa 2000)

Lisää kansantalouden tilinpidon uudistuksesta http://tilastokeskus.fi/tk/to/skt95.html