13.12.1999

Lisätietoja: Tuomo Sauri (09) 1734 3449, mailto:tuomo.sauri@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Joukkoviestinnän liikevaihto läheni kahtakymmentä miljardia vuonna 1998

Joukkoviestinnän liikevaihto kasvoi vuonna 1998 noin 19,3 miljardiin markkaan eli runsaat 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Liikevaihto lisääntyi jonkin verran enemmän kuin vuonna 1997.

Liikevaihto kasvoi vuonna 1998 eniten - toistakymmentä prosenttia - online-palveluissa, videotallenteissa, elokuvien esittämisessä sekä ilmaislehdissä. Myös CD-romien liikevaihto lisääntyi kymmenen prosenttia. Paikallisten radioasemien liikevaihto puolestaan laski kymmenisen prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Joukkoviestinnän liikevaihto 1997 ja 1998 sekä muutos 1997 - 98

1997

1998

Osuus

1998

Muutos
1997 - 98

Milj. mk

Milj. mk

%

%

Päivälehdet (7 - 4-päiväiset)

4 940

5 270

27,3

6,7

Muut sanomalehdet (3 - 1-päiväiset)

615

630

3,3

2,4

Ilmaislehdet

310

350

1,8

12,9

Aikakauslehdet

3 320

3 500

18,1

5,4

Kirjat

2 325

2 380

12,3

2,4

Mainospainotuotteet

1 550

1 630

8,4

5,2

Graafinen joukkoviestintä yhteensä

13 060

13 760

71,3

5,4

Valtakunnallinen televisio- ja radiotoiminta

2 716

2 851

14,8

5,0

Paikallisradiot

190

170

0,9

-10,5

Kaapelitelevisio

342

365

1,9

6,7

Online-palvelut

450

510

2,6

13,3

Sähköinen viestintä yhteensä

3 698

3 896

20,2

5,4

Äänitteet

725

750

3,9

3,4

Videotallenteet ja DVD-levyt

370

418

2,2

13,0

Elokuvateatterit

225

254

1,3

12,9

CD-romit

200

220

1,1

10,0

Tallenneviestintä yhteensä

1 520

1 642

8,5

8,0

Joukkoviestintä yhteensä

18 278

19 298

100

5,6

Osuus bruttokansantuotteesta, %

2,9

2,9

Luvut sisältävät kotimaisen kulutuksen ja tuonnin mutta eivät vientiä. HUOM! Useiden alojen luvut ovat arvioita.

Päivälehtien levikki alkanut kasvaa

Graafisen viestinnän osuus joukkoviestinnän liikevaihdosta oli edelleen yli 70 prosenttia. Osuus on viime vuosina pienentynyt selvästi hitaammin kuin 1990-luvun alkupuolella.

Päivälehtien liikevaihto kasvoi lähes 7 prosenttia noin 5,3 miljardiin markkaan. Päivälehtien yhteislevikki lisääntyi hieman jo toisena peräkkäisenä vuotena. Harvemmin ilmestyvien sanomalehtien liikevaihto kasvoi vain pari prosenttia ja niiden levikki laski edelleen noin 3 prosenttia. Suurin osa näistä lehdistä on paikallislehtiä.

Aikakauslehdistön liikevaihto oli noin 3,5 miljardia, mikä oli viitisen prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös mainonnassa Suomi on pysynyt lehtivaltaisena maana. Suomen Gallup Median mukaan yli 70 prosenttia mediamainonnasta ohjautui edelleen sanoma- ja aikakauslehtiin. Viime vuosina sanomalehtien osuus mainonnasta on hieman laskenut ja aikakauslehtien osuus kasvanut.

Kirjoja myytiin Suomessa vuonna 1998 noin 2,4 miljardilla, josta hieman alle puolet kirjakauppojen, tavaratalojen ja markettien kautta. Kustantajien suoramyynnin ja kirjakerhojen osuus myynnistä oli noin 30 prosenttia.

Valtakunnallisen television ja radion osuus ei ole kasvanut viime vuosina

Valtakunnallisen televisio- ja radiotoiminnan liikevaihto kasvoi 5 prosenttia noin 2,9 miljardiin. Kasvu johtui lähinnä Nelosen ja Radio Novan kasvusta. Uusista televisio- ja radiokanavista huolimatta valtakunnallisen televisio- ja radiotoiminnan osuus joukkoviestinnän liikevaihdosta on edelleen samalla tasolla kuin vuosikymmenen puolivälissä. Television osuus mediamainonnasta laski Suomen Gallup Median mukaan puolisen prosenttiyksikköä vuonna 1998.

Kaupallisten paikallisradioiden ja radioketjujen liikevaihto laski kymmenisen prosenttia. Valtakunnallinen Radio Nova siis kartutti liikevaihtoaan osin muiden kaupallisten radioiden kustannuksella.

Online-palveluiden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia noin puoleen miljardiin. Valtaosa summasta on lähinnä ammattikäyttöön tarkoitettuja talous- ja uutistietopalveluja. Kuluttajamarkkinoille suunnattujen maksullisten palvelujen osuus on edelleen marginaalinen.

Elokuvalippujen ja videotallenteiden myynti kasvoi

Äänitemarkkinoiden kasvu hidastui viime vuonna. Videoiden myynti ja vuokraus sen sijaan kasvoivat selvästi. Molempien liikevaihto kasvoi toistakymmentä prosenttia. Viime vuonna kuluttajamarkkinoille tulleiden DVD-tallenteiden osuus liikevaihdosta oli vielä vähäinen.

Kymmenen prosentin vuosikasvusta huolimatta CD-romien myynnin kasvu hidastui selvästi. CD-romien kokonaismarkkinoista multimediatuotteiden osuus oli arviolta noin 35 prosenttia ja loput olivat pelejä. Luvussa eivät ole mukana tv-pelit, joiden myynnin volyymi oli vuonna 1998 jo lähes CD-romien luokkaa.

Elokuvissa käynnit lisääntyivät noin puolella miljoonalla jo toisena peräkkäisenä vuotena, ja elokuvateattereiden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastoissa tehtyihin laskelmiin.