14.12.1999

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannusten vuosinousu 1,8 prosenttia

Rakennuskustannukset olivat marraskuussa 1,8 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden marraskuussa. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,8 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 0,5 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Lokakuusta marraskuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,1 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,3 prosenttia, tarvikepanosten hinta pysyi ennallaan, kun sen sijaan muiden panosten hinta laski 0,2 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (1995 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Marraskuu

Muutos-%

Muutos-%

1999

11/98 -11/99

10/99 - 11/99

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

106,0

1,8

0,1

Asuinkerrostalo

105,8

1,8

0,1

Toimisto- ja liikerakennus

105,6

1,9

0,0

Teollisuus- ja varastorakennus

106,9

1,7

0,2

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo

108,3

2,1

0,1

Maatalouden tuotantorakennus

107,9

2,1

0,1

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, marraskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja
rakennuskustannusindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (statfin.stat.fi)