15.12.1999

Lisätietoja: Rami Peltola (09) 1734 3615, Kari Rautio (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa 2,3 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 2,3 prosenttia suurempi kuin lokakuussa 1998. Syyskuussa vastaava luku oli 5,4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto jatkoi vahvaa kasvuaan lokakuussa. Sen tuotanto kasvoi runsaat 9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kohosi saman verran. Sen sijaan elektroniikkateollisuuden tuotanto laski runsaat 6 prosenttia. Lasku johtuu osittain vertailuajankohdan eli viime vuoden lokakuun poikkeuksellisen suuresta tuotannosta.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli lokakuussa käytössä vajaat 88 prosenttia, mikä oli puolitoista prosenttiyksikköä edellisvuotista vähemmän. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli lähes 95 prosenttia, metalliteollisuuden vajaat 87 ja kemianteollisuuden runsaat 80 prosenttia.

Tammi-lokakuussa teollisuustuotanto oli 4,6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi vajaat 10 prosenttia. Nopeimmin kasvoi elektroniikkateollisuus, jonka tuotanto nousi runsaat 26 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 2 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kääntyi prosentin kasvuun. Muun tehdasteollisuuden tuotanto laski vajaan prosentin viime vuoden tammi-lokakuusta.

Suomen teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa runsaat 2 prosenttia vuotta aiemmasta (kausitasoitettu). Yhdysvalloissa tuotanto oli OECD:n kausitasoitettujen sarjojen mukaan 3,3 prosenttia ja Japanissa 1,6 prosenttia edellisvuotista suurempi. Saksan teollisuustuotanto nousi vajaat 2 prosenttia ja Englannin 1,5 prosenttia.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1999, lokakuu. Tilastokeskus