16.12.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Liike- ja toimistorakennusten luvat kasvaneet eniten

Rakennuslupia myönnettiin lokakuussa kaikkiaan 2,6 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli melkein kaksinkertainen viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Teollisuus- ja varastorakennusten sekä julkisten rakennusten lupakuutiot sen sijaan vähenivät vuotta aiemmasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

Tammi-lokakuussa koko uudisrakentamiseen myönnettiin lupia noin 36 miljoonan kuutiometrin verran eli 2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä oli lähes kolmanneksen suurempi kuin viime vuoden tammi-lokakuussa. Myös asuntorakentamiseen lupia myönnettiin edellisvuotista enemmän. Lokakuun loppuun mennessä rakennusluvan sai kaikkiaan 30 000 uutta asuntoa, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuusrakennusten ja maatalousrakennusten lupakuutiot sitä vastoin vähenivät viime vuoden tammi-lokakuusta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat lokakuussa ja tammi-lokakuussa 1999

Lokakuu
1000 m3

Muutos, %
10/1998 - 10/1999

Tammi-lokakuu
1000 m3

Muutos, %
1-10/1998 - 1-10/1999

Kaikki rakennukset

2 641

4

35 933

2

joista
- asuinrakennukset


878


2


12 387


13

- liike- ja toimistorakennukset

634

83

5 614

31

- julkiset palvelurakennukset

74

-35

2 427

0

- teollisuus- ja varastorakennukset

648

-21

8 164

-18

- - teollisuusrakennukset

432

-4

5 207

-10

- maatalousrakennukset

194

-9

4 471

-12

- muut rakennukset

214

8

2 871

6

Asunnot, kpl

2 437

1

32 916

12

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 1999, lokakuu. Tilastokeskus
Lisätietoja
myönnetyistä rakennusluvista saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta
Internetissä (
statfin.stat.fi)