17.12.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469 thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat nousseet vuodessa lähes 9 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 8,7 prosenttia. Tämä johtui erityisesti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan noususta, mutta myös öljytuotteiden ja värimetallien kallistumisesta. Tuontihinnat ovat kohonneet yhtä nopeasti viimeksi vuonna 1993. Vuodesta 1995 tuontihinnat ovat nousseet 2,5 prosenttia.

Lokakuusta marraskuuhun tuontihinnat nousivat 2 prosenttia, mikä johtui erityisesti raakaöljyn kallistumisesta.

Vientihinnat kohosivat viime vuoden marraskuusta 0,1 prosenttia. Vielä lokakuussa vientihinnat laskivat vuositasolla 2,4 prosenttia, ja edellisen kerran vientihinnat nousivat vuositasolla viime vuoden kesäkuussa. Lokakuusta marraskuuhun vientihinnat kohosivat 0,8 prosenttia.

Sekä vuosi- että kuukausitasolla vientihintaindeksiä nosti selluloosan, paperin, paperituotteiden, öljytuotteiden ja värimetallien kallistuminen. Indeksiä sen sijaan laski sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden halpeneminen.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat viime vuoden marraskuusta 3 prosenttia. Nousu aiheutui öljytuotteiden ja selluloosan kallistumisesta. Lokakuusta marraskuuhun teollisuuden tuottajahinnat kohosivat 0,8 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksit 1995=100 sekä niiden kuukausi- ja vuosimuutokset marraskuussa 1999, %

Indeksit

Pisteluku 11/1999

Muutos 10/99 - 11/99, %

Muutos 11/98 - 11/99, %

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

99,9

0,8

3,0

Vientihintaindeksi

94,4

0,8

0,1

Tuontihintaindeksi

102,5

2,0

8,7

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

101,7

1,1

4,1

Tukkuhintaindeksi

101,8

1,0

3,9

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät sekä kotimaisia että tuontitavaroita.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi nousi viime vuoden marraskuusta 42,4 prosenttia, mikä johtui erityisesti raakaöljyn kallistumisesta. Raakaöljy on kallistunut viime vuoden marraskuusta 96,5 prosenttia. Lokakuusta marraskuuhun HWWA-indeksi kohosi 5,5 prosenttia.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, marraskuu. Tilastokeskus