22.12.1999

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, veli-matti.tormalehto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Tuloerot kasvoivat vuonna 1998

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat vuonna 1998 edellisvuoteen verrattuna. Samalla kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyivät selvästi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuoden 1998 ennakkotiedoista.

Ennakkotietojen mukaan käytettävissä olevat tulot lisääntyivät keskimäärin 5 prosenttia vuodesta 1997. Tulotason nousu hyödytti suurituloisia enemmän kuin pienituloisia, joten tuloerot kasvoivat. 1990-luvulla tuloerot ovat kasvaneet vuosina 1993 ja 1995 - 1998. Viime vuonna tulot lisääntyivät eniten kotitalouksilla, joiden pääasiallisesta toimeentulosta vastasi ylempi tai alempi toimihenkilö. Vähiten tulot lisääntyivät ammatissa toimimattomilla talouksilla ja yrittäjillä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuloerojen kehitys 1987 - 1998*, käytettävissä olevat tulot (1990=100)

Vuosi

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998*

Indeksi

97,5

99,5

100,5

100,0

99,0

97,5

102,9

102,9

106,4

108,9

115,7

122,1

Indeksi perustuu Gini-kertoimen arvoihin. Kerroin mittaa tulonjaon epätasaisuutta: mitä suurempi arvo, sitä suuremmat tuloerot.
* = ennakkotieto.

Käytettävissä olevien tulojen määrää lisäsivät vuonna 1998 palkka- ja omaisuustulot. Omaisuustuloja lisäsivät selvimmin osinkotulot ja veronalaiset myyntivoitot. Yrittäjätuloja kotitaloudet saivat hieman edellisvuotta vähemmän. Myös saadut tulonsiirrot vähenivät hieman. Maksetut tulonsiirrot eli verot ja veronluonteiset maksut lisääntyivät.

Vuosina 1991 - 1994 ansio- ja omaisuustulot jakautuivat kotitalouksien välillä selvästi aiempaa epätasaisemmin. Nopeasti lisääntyneet tulonsiirrot kuitenkin tasasivat eroja niin, että käytettävissä olevien tulojen erot eivät juuri muuttuneet. Kun vuonna 1990 kotitaloudet saivat bruttotuloistaan noin 22 prosenttia tulonsiirtoina, oli vuonna 1994 vastaava osuus 32,5 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan vuonna 1998 osuus oli 27,4 prosenttia. Vuosina 1995 - 1998 tuloerot ovat kasvaneet, koska ansio- ja omaisuustulojen erot ovat pysyneet edelleen suurina ja tulonsiirrot ovat tasanneet eroja aiempaa vähemmän.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kotitalouksien tulojen rakenne 1990 ja 1994 - 1998*, % bruttotuloista

Vuosi

1990

1994

1995

1996

1997

1998*

Ansiotulot

72,9

59,6

60,2

60,4

60,7

61,3

Omaisuustulot

5,2

7,9

8,4

9,1

10,3

11,3

Saadut tulonsiirrot

21,9

32,5

31,4

30,6

29,0

27,4

Bruttotulot

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Maksetut tulonsiirrot

-24,9

-26,5

-27,0

-27,3

-26,5

-26,5

Ansiotulot = palkkatulot + yrittäjätulot. Bruttotulot = ansiotulot + omaisuustulot + saadut tulonsiirrot.
Käytettävissä olevat tulot = bruttotulot - maksetut tulonsiirrot. * = ennakkotieto.

Lähde: Tulonjaon ennakkotilasto 1998. Tulot ja kulutus 1999:33. Tilastokeskus

Lisätietoja internetissä http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tulo/tulonj.html