23.12.1999

Lisätietoja:Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Bruttokansantuote kasvoi 2,8 prosenttia heinä-syyskuussa

Bruttokansantuotteen volyymi lisääntyi vuoden 1999 heinä-syyskuussa 2,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Se on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 1993 loppupuolelta lähtien. Vuoden ensipuoliskolla bruttokansantuote eli tavaroiden ja palveluiden tuotanto lisääntyi 3,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Metalliteollisuuden tuotannon kasvu hidastui ensimmäisen vuosipuoliskon 14,6 prosentista 5,1 prosenttiin heinä-syyskuussa ja rakentamisen kasvu 8,1 prosentista 4,4 prosenttiin. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto supistui vielä alkuvuonna, mutta heinä-syyskuussa se lisääntyi 3 prosenttia. Maatalouden tuotanto lisääntyi heinä-syyskuussa hyvän rehuviljasadon ansiosta 8 prosenttia.

Vuoden loppua kohti viennin määrä on alkanut kasvaa. Heinä-syyskuussa vienti lisääntyi 11,8 prosenttia, kun se tammi-maaliskuussa vielä väheni noin prosentin.

Kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyivät heinä-syyskuussa 3,9 prosenttia. Asuinrakentaminen kasvoi edelleen selvästi, sen sijaan muu talorakentaminen ei enää lisääntynyt. Yhteensä rakennusinvestoinnit kasvoivat 5,1 prosenttia viime vuoden heinä-syyskuusta.

Bruttokansantuotteen volyymi lisääntyi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin mukaan EU-maissa tammi-kesäkuussa 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Suomessa kasvu oli 3,4 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 1999, 3. neljännes. Tilastokeskus