31.12.1999

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu hidastui lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä oli viime lokakuussa 1,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 1998 lokakuussa. Tuotannon kasvu hidastui syyskuusta, jolloin tuotanto lisääntyi 4 prosenttia vuotta aiemmasta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi 2,3 prosenttia vuoden 1998 lokakuusta. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto jatkoi kasvuaan. Se lisääntyi runsaat 9 prosenttia. Myös kemianteollisuuden tuotanto lisääntyi yli 9 prosenttia.

Rakentamisen tuotanto kasvoi 5,2 prosenttia vuoden 1998 lokakuusta. Kaupan tuotanto lisääntyi 2,1 prosenttia ja liikenteen tuotanto 1,3 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta lisääntyivät 1,6 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto supistui 2 prosenttia edellisvuotisesta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1999, lokakuu. Tilastokeskus