1.2.1999

Lisätietoja: Mikko T. Mäkinen (09) 1734 2285
Tiedotusjohtaja: Jussi Melkas

Tilastokeskus avaa Data Shop -palvelun

Tilastokeskus avaa helmikuun 2. päivänä uuden palvelun, Euroopan unionin tilastoja välittävän Data Shopin, josta tulee osa Tilastokirjaston kansainvälistä tietopalvelua.

Data Shopit muodostavat tietopalveluverkoston, jonka Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat on luonut kansallisten tilastoviranomaisten kanssa. Mukana on 12 EU:n jäsenvaltiota sekä Sveitsi ja USA, joten Suomesta tulee 15. Data Shop -maa.

Data Shopin kautta saa yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi Euroopan unionin ulkomaankaupasta, väestöstä, työvoimasta sekä elinkeinoelämästä. Monet tiedot ovat saatavissa paitsi valtioittain myös alueittain. Vertailukelpoisia ja ajantasaisia kansainvälisiä tilastotietoja tarvitsevat muun muassa yritysten ja julkisen sektorin päättäjät. Myös kansalaisia kiinnostaa faktatieto muiden maiden ihmisten elämästä. Data Shop palveleekin kaikkia asiakasryhmiä: yrityksiä, julkista hallintoa, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja, tiedotusvälineitä sekä yksityishenkilöitä. Tietopalvelu on maksullista.

Palvelun tavoitteena on tehostaa ja monipuolistaa EU-tilastojen käyttöä. Julkaisujen lisäksi Data Shopin käytettävissä ovat Eurostatin tietokannat sekä suoraan että CD-ROM -tuotteina. Asiakas voi tilata tiedonhaun haluamastaan aiheesta tai ostaa kokonaan tarvitsemansa osan tietokannasta CD:nä. Eurostatin tuotteisiin voi tutustua Tilastokirjastossa. Tietopalvelun tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse ja faksilla. Data Shop -palvelua esitellään myös TIETO 99 -messuilla 3. - 4.2.1999.

Yhteystiedot:
Eurostat Data Shop
Tilastokirjasto
PL 2B, (Työpajakatu 13 B, 2.krs, Helsinki)
00022 Tilastokeskus
Puh. (09)1734 2221
Faksi (09) 1734 2279
Sähköposti: datashop.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Internet: http://www.tilastokeskus.fi/tk/kk/datashop.html