17.2.1999

Lisätietoja: Leena Söder (09) 1734 2250, Matti Laine (09) 1734 3307
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuntien talouden tilastointi nopeutuu

Tilastokeskuksen asettama kuntatilastotyöryhmä ehdottaa väliraportissaan muutoksia kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstilastojen tuotantotapaan ja -aikatauluun. Ehdotuksen mukaan tilastovuodesta 1998 alkaen ennakkotiedot kuntien ja kuntayhtymien tulos- ja rahoituslaskelmista sekä taseista olisivat käytettävissä kesäkuun alussa. Aikaisemmin ensimmäiset ennakkotiedot kuntien tilinpäätöksistä on saatu tilastovuotta seuraavan vuoden elokuussa.

Kuntien lopullinen taloustilastoaineisto, joka sisältää myös käyttötulot ja -menot sekä investoinnit tehtäväalueittain, valmistuisi työryhmän ehdotuksen mukaan entiseen tapaan syys-lokakuun vaihteessa. Kuntayhtymien tilinpäätöstietojen käsittelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että sairaala-, terveyskeskus- ja ammattikoulukuntayhtymien tiedot tarkastetaan ja julkaistaan ennen muita kuntayhtymiä. Näin voitaisiin keskeisten kuntayhtymätyyppien tilinpäätöstiedot saada käyttöön aiempaa nopeammin.

Työryhmä ehdottaa myös, että kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotilaston laatiminen siirretään tilastovuodesta 1999 lähtien Tilastokeskuksen tehtäväksi. Tähän saakka Suomen Kuntaliitto on tiedustellut vuodenvaihteessa kunnilta ja kuntayhtymiltä, miten ne arvioivat taloutensa kehittyneen edellisenä vuonna. Arviota tarvitaan valtion budjetin kehysneuvotteluja, kansantalouden tilinpitoa ja Euroopan Unionille tehtäviä laskelmia varten.

Euroopan Unioni on aloittanut viime vuonna julkisen talouden neljännesvuosittaisen suhdanneseurannan suunnittelun, mikä tulee vaikuttamaan Tilastokeskuksen laatiman kunnallistalouden neljännesvuositilaston kehittämiseen. Työryhmä esittää tilastoa koskevat ehdotuksensa loppuraportissaan, joka valmistuu tämän vuoden kesäkuussa.

Kuntatilastotyöryhmässä on edustajia Tilastokeskuksesta, Suomen Kuntaliitosta, valtiovarainministeriöstä ja sisäministeriöstä.