10.3.1999

Lisätietoja: Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229, Iiris Niemi (09) 1734 3233
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Tilastokeskus kerää tietoa suomalaisten ajankäytöstä

Tilastokeskus tutkii suomalaisten ajankäyttöä laajalla ajankäyttötutkimuksella.Tutkimuksella selvitetään muun muassa työajan pituutta, kotitöihin käytettyä aikaa, opiskelua ja vapaa-ajan harrastuksia.

Kotitalouksiin suunnattu tutkimus mahdollistaa paitsi kunkin perheenjäsenen myös perheiden keskinäisen ajankäytön selvittämisen. Tutkimuksessa mukana olevat kirjaavat ajankäyttönsä yhtenä arkipäivänä ja yhtenä viikonlopun päivänä. Ajankäyttötutkimuksen tulokset valmistuvat ja raportti julkistetaan vuoden 2001 syksyllä.

Haastattelututkimus alkaa maaliskuussa 1999 ja päättyy helmikuussa 2000. Tutkimuksessa on mukana 5 000 kotitaloutta, joiden jäsenet edustavat maan 10 vuotta täyttänyttä väestöä. Vastaajat on arvottu sattumanvaraisesti väestörekisteristä.

Aiemmin Tilastokeskus on tehnyt ajankäyttötutkimuksia vuosina 1979 ja 1987 - 88. Nyt saatavia tuloksia voidaan verrata aiempiin ja selvittää, miten ajankäyttö on muuttunut, kun muun muassa etätyö, kännykät ja kotien tietotekniikka ovat lisääntyneet.

Ajankäyttötutkimus toteutetaan samansuuntaisena useassa Euroopan maassa, joten saatuja tuloksia voidaan vertailla kansainvälisesti. Ajankäyttötutkimusten tuloksia käyttävät laajalti tutkijat, kansainvälisten vertailujen tekijät sekä poliittiset ja taloudelliset päättäjät. Tutkimuksen yhteistyökumppaneina ovat opetus-, työ-, maa- ja metsätalous- sekä liikenneministeriöt, Yleisradio, Kela, Kuluttajatutkimuskeskus, ETLA ja STAKES.