18.3.1999

Lisätietoja: Eeva Heinonen (09) 1734 3268,
sähköposti:
vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet: www.tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Tilastokeskuksen vaalitulospalvelu eduskuntavaaleista 1999

Tilastokeskuksella on eduskuntavaaleista laaja tulospalvelu. Tiedot julkaistaan pääosin Internetissä. Vaalitulospalveluun pääsee suoraan kotisivulta www.tilastokeskus.fi.

Maksutta katsottavissa ovat pikatilastot. Ne sisältävät muun muassa tietoja äänestysaktiivisuudesta sekä puolueiden ja ehdokkaiden menestyksestä ja katsauksen ehdokkaiden sosiaaliseen taustaan. Sisältö on suunnilleen yhtä laaja kuin edellisten vaalien painetun ennakkojulkaisun. Tietoja siirretään Internetiin sitä mukaa kuin ne valmistuvat vaaliyönä lopullisen laskennan jälkeen. Tekstiosuudet julkaistaan suomeksi ja englanniksi, taulukkojen tekstit ovat myös ruotsiksi.

Maksullinen vaalikarttapalvelu Internetissä tarjoaa yli 300 teemakarttaa ja noin 50 tilastotaulukkoa vaalien tuloksista. Ennakkoääniin perustuvat tulokset ovat selattavissa noin kello 21. Varsinaisen laskennan tuloksia päivitetään noin 22.30. Lopulliset tulokset saadaan noin 23.30. Vaalikarttapalvelun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Tilastokeskus tekee lisäksi maksullisen analyysin puolueiden vaalimenestyksen taustoista verrattuna edellisiin eduskuntavaaleihin. Taustamuuttujina vaalipiireittäin käytetään työllisyyttä, sen muutosta, elinkeinorakennetta, kaupungistumisastetta, eläkeläisten osuutta ja puolueiden kannatuspohjaa.

Vaalitulospalvelun sivuilta ovat katsottavissa myös edellisten eduskuntavaalien, kunnallisvaalien ja europarlamenttivaalien tulokset. Tilastokeskuksen Internet-sivujen käyttö on entistä helpompaa, sillä sivujen ulkoasu ja rakenne on uudistettu.