9.4.1999

Lisätietoja: Ritva Wuoristo (09) 1734 3390
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tilinpäätöstilasto 1997 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema tilinpäätöstilasto 1997 on ilmestynyt. Siihen on yksiin kansiin koottu toimialoittaiset tilinpäätöstiedot teollisuudesta, rakentamisesta ja kaupasta sekä liikenteen ja liike-elämän palveluiden aloilta. Julkaisu sisältää tunnuslukuja sekä tuloslaskelman ja taseen tietoja yhteensä 59 toimialalta.

Poimintoja julkaisun sisällöstä:

Tilastokeskus on uudistanut tilastointiaan yritysten rakenteista tilastovuodesta 1995 lähtien. Uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä hallinnollisten aineistojen käyttöä tilastoinnissa. Uudistus on karsinut päällekkäistä tiedonkeruuta sekä vähentänyt etenkin pienten yritysten tiedonantotaakkaa. Tilaston rungon muodostaa kuitenkin edelleen yli 10 hengen yrityksille lähetettävä tiedustelu. Koko toimialan kuvaamiseksi kyselyaineistoa täydennetään rekisteriaineistoilla.

Lähde: Tilinpäätöstilasto 1997, Yritykset 1999:2. 129 s, 350 mk