20.4.1999

Lisätietoja: Leena Jäntti, Sirkku Hiltunen ja Esko Syrjäkari, Tilastokeskuksen Oulun aluepalvelutoimisto, (08) 537 2046
Tiedotusjohtaja: Jussi Melkas

Useimmissa Suomen kunnissa muuttotappiota vuonna 1998

Yli kaksi kolmasosaa Suomen kunnista koki muuttotappiota vuonna 1998. Väkilukuun suhteutettuna suurinta muuttotappio oli Utsjoen ja Temmeksen kunnissa, yli 4 prosenttia kunnan väestöstä. Muuttaneiden määrällä laskettuna muuttotappiota oli eniten Kemin, Kuhmon ja Tornion kaupungeissa. Niissä kaikissa poismuuttaneita oli yli 300 enemmän kuin kuntaan muuttaneita.

Vastaavasti väkilukuun suhteutettuna eniten muuttovoittoa saivat Lumparlandin ja Eckerön kunnat. Lukumäärältään suurinta muuttovoitto oli jo entuudestaan isoissa kunnissa Espoossa, Helsingissä ja Tampereella.

Pienten kuntien muuttotaseessa satunnaisvaihtelun merkitys vuositasolla saattaa kuitenkin olla huomattava, joten johtopäätöksiä kehityksen suunnan pysyvyydestä on syytä välttää.

>

Suurimmat muuttovoitot ja muuttotappiot vuonna 1998
Kunta Nettomuutto, henkilöä Muuttotase, %
Helsinki 5 755 1,07
Espoo 2 065 1,03
Tampere 2 022 1,07
Turku 1 989 1,18
Oulu 1 037 0,91
Kemijärvi - 291 - 2,56
Kuusamo - 295 - 1,60
Tornio - 317 - 1,37
Kuhmo - 322 - 2,70
Kemi - 334 - 1,36

Uusin Kuntakatsaus ilmestynyt

Tiedot muuttoliikkeestä sisältyvät Tilastokeskuksen Kuntakatsaus-julkaisuun. Aluekatsaus-sarjaan kuuluva Kuntakatsaus sisältää 139 havainnollista diagrammia ja teemakarttaa yhteensä 73 aiheesta. Kustakin aiheesta esitetään koko Suomen käsittävä kuntakartta sekä diagrammiesityksenä kunkin aiheen ääripäiden 45 kuntaa. Painetussa julkaisussa on 153 sivua. Kuntakatsaus on saatavana myös CD-ROM-tuotteena.

Lähde: Kuntakatsaus 1999, Tilastokeskus

Lisätietoja Internetissä: www.tilastokeskus.fi/aluekatsaus.html