19.5.1999

Lisätietoja: Salme Kiiski (09) 1734 3230, Päivi Keinänen (09) 1734 3416,
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Työvoimatutkimuksen sisältö laajemmaksi

Tilastokeskus on laajentanut kuukausittaisen työvoimatutkimuksensa sisältöä. Tämän vuoden huhtikuusta lähtien tutkimus sisältää kaikki Euroopan unionin edellyttämät työvoimatutkimuksen tiedot, jotka aiemmin kerättiin vain keväällä. Siihen on liitetty myös kansallisesti tärkeitä tietoja. Yhdistetty kuukausittainen tutkimus korvaa erityiset EU-työvoimatutkimukset, joita tehtiin maalis-toukokuussa 1995 - 98.

Uusia tietoja ovat muun muassa työpaikan koko, työaikamuoto, kotona työskentely ja etätyö, alityöllisten työaikatoiveet ja työnhaku, työttömien työaikatoiveet, väestön koulutukseen osallistuminen, koulutuksen kesto ja tarkoitus, suoritettu tutkinto sekä väestön toiminta vuotta aiemmin.

Suomen työvoimatutkimuksessa kerätään lisäksi vuosittain neljännellä neljänneksellä tietoja henkilöstökoulutukseen osallistumisesta, kotitalouden rakenteesta sekä lasten päivähoitojärjestelyistä.

Työvoimatutkimukseen liitetään toisella vuosineljänneksellä EU-maiden yhteisiä lisätutkimuksia. Vuonna 1999 kerätään tietoja työtapaturmista ja ammattitaudeista, vuonna 2000 opiskelusta ja työelämään siirtymisestä ja vuonna 2001 vajaakuntoisten työllisyydestä.

Työvoimatutkimuksen uusia neljännesvuositietoja aletaan julkaista vuonna 2000 ja vuositietoja vuonna 2001.

Tänä vuonna on otettu käyttöön uusi ammattiluokitus (Ammattiluokitus 1997) entisen luokituksen rinnalle. Uudistettu koulutusluokitus (Koulutusluokitus 1997) otetaan käyttöön vuoden 2000 tilastossa. Uudet luokitukset parantavat ammatti- ja koulutustietojen kansainvälistä vertailtavuutta.

Ensi vuonna työvoimatutkimuksen tietoja aletaan kerätä jokaiselta viikolta. Jatkuva tiedonkeruu parantaa lähinnä tilastoja vuosityöajoista. Työvoimatutkimuksen otoskoko säilyy noin 12 000 henkenä kuukaudessa. Myöskään julkaisemisaikatauluun ei tule muutoksia. Työllisyyden ja työttömyyden määritelmät pysyvät niinikään ennallaan.

Euroopan unionin kaikki jäsenmaat siirtyvät jatkuvaan työvoimatutkimukseen. Siirtymävaiheen edistyessä Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat kehittää nykyisen kuukausittaisen lisäksi neljännesvuosittaista julkaisua. EU julkaisee työvoimatutkimuksen tietoja useissa sarjoissaan, muun muassa koulutuksesta on omat julkaisunsa.

Työvoimatutkimuksen uudistukset perustuvat Euroopan yhteisöjen asetukseen työvoimatutkimuksesta. Se tuli voimaan vuoden 1998 maaliskuussa.