31.5.1999

Lisätietoja: Heikki Havén (09) 1734 3283
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Kokoomateos englanniksi Suomen koulutusjärjestelmästä

Tilastokeskus julkaisee 1. kesäkuuta uuden englanninkielisen kokoomateoksen Education in Finland 1999. Kirja piirtää kansainvälisin käsittein ja luokituksin tiiviin kokonaiskuvan Suomen koulutusjärjestelmästä.

Yli 160-sivuisessa kirjassa on seuraavat luvut: maa ja kansa, koulujärjestelmä ja oppilasmäärät, koulutuskustannukset, opetushenkilöstö, koulun aloittaminen ja tutkinnon suorittaminen, siirtyminen koulusta työhön, suomalaisten koulutusrakenne, työvoiman koulutustaso, aikuiskoulutus, suomalaisten kielitaidot sekä koulutus elämänkulkujen määrittäjänä.

Luvussa koulutus elämänkulkujen määrittäjänä käsitellään koulutuksen periytyvyyttä sekä koulutuksen vahvaa yhteyttä työhön osallistumiseen, työttömyyteen ja ansioihin. Lisäksi tarkastellaan, miten koulutus innostaa harrastuksiin ja millainen yhteys henkilön koulutustasolla on terveydentilaan, lasten määrään ja kuolevuuteen.

Suomen koulutus EU:n kärkeä

Suomessa 95 prosenttia peruskoulun päättävästä ikäluokasta jatkaa opiskelua. Ylioppilastutkinnon suorittaneista 85 prosenttia suorittaa ammatillisen tai yliopistollisen tutkinnon ylioppilastutkinnon jälkeen.

Korkea-asteen koulutukseen 17 - 34-vuotiaista suomalaisista osallistui 15 prosenttia vuonna 1996. Osuus oli EU-maiden suurin. Monen muunkin koulutusmitan mukaan Suomi on Euroopan unionin kärkeä.

Lähde: Education in Finland 1999. Tilastokeskus (163 sivua, 90 kuviota ja 80 taulukkoa)