1.7.1999

Lisätietoja: Lea Parjo (09) 1734 3521
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tietoteknisten tuotteiden osuus koko tavaraviennistä yli 20 prosenttia

Mikrotietokoneen käyttömahdollisuus syyskuussa 1998 työssä, koulussa tai kotona oli kahdella kolmesta ja Internetin käyttömahdollisuus 42 prosentilla 15 - 74 -vuotiaista suomalaisista. Vuoden 1999 alussa useammalla kuin joka toisella suomalaisella oli matkapuhelin. Kaksi kolmesta palkansaajasta työskenteli tietokonetta käyttäen syksyllä 1997. Tiedot sisältyvät Tilastokeskuksen Tiedolla tietoyhteiskuntaan II -julkaisuun.

Informaatiosektorin yritykset keräsivät liikevaihtoa vuonna 1997 yli 130 miljardia markkaa eli 11 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Tietoyhteiskunnalle ominaisten teollisten tuotteiden viennin arvo oli 46 miljardia ja osuus Suomen koko tavaraviennistä vuonna 1998 yli 20 prosenttia. Vuonna 1997 yksinomaan viestintävälineiden osuus koko teollisuustuotannon arvosta oli 7,4 prosenttia.

Tiedolla tietoyhteiskuntaan II -julkaisu ilmestynyt

Tiedolla tietoyhteiskuntaan II -julkaisu on toinen tietoyhteiskuntaa käsittelevä Tilastokeskuksen kokoomajulkaisu. Siihen on koottu keskeisiä tietoyhteiskunnan kehitystä kuvaavia tilastoja Suomesta sekä vertailutietoja muista maista. Julkaisussa kuvataan tietoyhteiskunnan näkökulmasta yritystoiminnan, tuotannon, ulkomaankaupan, työllisyyden ja laitevarantojen kehitystä 1990-luvulla.

Lähde: Tiedolla tietoyhteiskuntaan II ja On the Road to the Finnish Information Society, Tilastokeskus

Julkaisun tiivistelmä Internetissä: http:/www.tilastokeskus.fi/tk/yr/tttietoti.html