11.10.1999

Lisätietoja: Matti Laine (09) 1734 3307, Tuula Hausmann (09) 1734 3306
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuntatietojen keruu Internetin kautta laajenee

Tilastokeskus kerää vuoden vaihteessa kunnilta ja kuntayhtymiltä arviot tämän vuoden tilinpäätösten keskeisistä luvuista. Aiemmin tilinpäätösarvioiden keruusta on vastannut Suomen Kuntaliitto. Tiedot tullaan keräämään nyt ensimmäistä kertaa Internet-lomakkeella paperilomakkeiden sijasta.

Arvioita kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisistä luvuista tarvitaan valtion budjetin kehysneuvotteluissa, kansantalouden tilinpidon laadinnassa ja Euroopan Unionille tehtävissä laskelmissa. Suomen Kuntaliiton kanssa on sovittu, että tilinpäätösarviotietojen keruu ja yhteenvetojen laadinta siirtyy Tilastokeskuksen tehtäväksi. Samalla tiedonkeruumenetelmä muuttuu sähköiseksi. Aiemmin sähköisestä tiedonkeruusta on saatu hyviä kokemuksia muun muassa peruskoulutietoja kerättäessä.

Tilastokeskus kerää vuoden 2000 talousarviotiedot ja vuoden 1999 tilinpäätösarviot yhdellä Internet-lomakkeella. Tilinpäätösarvio- ja talousarviotiedot kootaan samojen perusteiden mukaisina niin, että talousarvioita voi verrata suoraan tilinpäätösarvioihin. Tämä helpottaa kuntien ja kuntayhtymien talouskehityksen arviointia.

Keväällä 2000 taloustilastojen Internet-tiedonkeruu laajenee käsittämään kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksen mukaiset tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat ja taseet vuodelta 1999. Muita talous- ja toimintatietoja kerättäessä käytetään entiseen tapaan paperilomakkeita ja ns. levykelomaketta.

Uudella tiedonkeruumenetelmällä Tilastokeskus pyrkii nopeuttamaan ja helpottamaan tiedonkeruuta sekä parantamaan tietojen laatua. Internet-lomake ei ole pelkkä tallennuspohja, vaan se tarjoaa useita tietojen antamista helpottavia aputoimintoja. Sovellus laskee tarvittavat väli- ja loppusummat, tarkastaa tietojen loogisen oikeellisuuden, huomauttaa poikkeavista muutoksista vuosien välillä ja antaa lomakkeen täyttöä koskevia ohjeita. Järjestelmän käyttö on helppoa vähäiselläkin atk-kokemuksella. Internet-tiedonkeruun vaatimat tiedonsiirtopalvelut tuottaa Elma Oy.

Alustavan julkaisuaikataulun mukaan Tilastokeskus julkistaa vuoden 1999 tilinpäätösarviot ensi vuoden helmikuussa, vuoden 2000 talousarviot ensi maaliskuussa ja vuoden 1999 tilinpäätökset kesäkuun alkupuolella.