12.10.1999

Lisätietoja: Heikki Haven (09) 1734 3283
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Koulutustilastojen verkkoversio kansainväliseen levitykseen

Tilastokeskus on tehnyt sähköisen version englanninkielisestä kokoomajulkaisusta Education in Finland 1999, Statistics and Indicators. Ilmainen verkkoversio löytyy internet-osoitteesta www.stat.fi/edufinland. Itse julkaisu ilmestyi kesäkuun alussa.

Verkkoversio on hyvä väline esitellä Suomen koulutusoloja esimerkiksi ulkomaisille yhteistyökumppaneille. Se kertoo muun muassa, että
- korkea-asteen koulutukseen osallistuvien osuus on Suomessa EU-maiden suurin
- suomalaiset nuoret kuuluvat koulutustasoltaan EU-maiden kärkijoukkoon
- koulutuskustannuksilla mitattuna Suomen panostus koulutukseen on OECD-maiden huippua
- suomalaiset osallistuvat henkilöstökoulutukseen yleisemmin kuin muiden OECD-maiden työssäkäyvät.

Verkkoversion internet-osoite on viety linkkitiedoksi opetusministeriön ja ulkoasiainministeriön sekä Kansalaisen käsikirjan englanninkielisille sivuille. Kansalaisen käsikirja (Citizen´s guide) löytyy valtioneuvoston internet-sivun Hyödyllisiä linkkejä -kohdasta. Verkkoversion linkki on myös EU:n koulutusalayksikköjen englanninkielisillä sivuilla ja Yhdysvaltojen koulutustilastokeskuksen (NCES) kansainvälisten koulutustietojen arkistossa. Mainittujen organisaatioiden linkit löytyvät puolestaan verkkoversion internet-sivulta.