1.12.1999

Lisätietoja: Johanna Ipatti (09) 1734 2704, Veikko Lampinen (09) 1734 2238
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 1999 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Rakentamisen ja asumisen vuosikirja on jälleen ilmestynyt. Kirja on kattava tietopaketti rakentamisen ja asumisen kehityslinjoista monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna. Eri aihealueilta esitetään mahdollisimman tuoretta tilastotietoa, pitkiä aikasarjoja sekä kansainvälisiä vertailuja. Suurin osa tiedoista on peräisin Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on aineistoa myös asuntorahastosta, maanmittauslaitoksesta, ympäristöministeriöstä ja työministeriöstä.

Poimintoja julkaisun sisällöstä:

Uudisrakentamisen kasvu jatkui vuonna 1998. Uusia rakennuksia aloitettiin noin 36 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 1997.

Vuonna 1998 aloitettiin vajaan 32 000 asunnon rakennustyöt. Uusia asuntoja valmistui lähes 30 000 kappaletta, mikä oli 3 000 enemmän kuin edellisvuonna.

Asunto-osakekauppoja tehtiin 8 prosenttia ja kiinteistökauppoja 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 1997. Vanhojen vapaarahoitteisten asuntojen keskihinta oli 6 369 markkaa neliö, 11 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Asuntolainakysyntä oli vuonna 1998 ennätyksellisen suurta verrattuna tämän vuosikymmenen muihin vuosiin. Uusia asuntoluottoja nostettiin vuoden aikana 54 miljardilla markalla.

Rakentamisen tuotoksen arvo oli 79,2 miljardia markkaa vuonna 1998. Tuotoksen volyymi kasvoi edellisvuodesta 9 prosenttia. Talonrakentamisen osuus tuotoksen arvosta oli 74 prosenttia, maa- ja vesirakentamisen 25 prosenttia ja rakennuspalvelutoiminnan osuus prosentin.

Rakennusalan työllisen määrä on lisääntynyt jo neljänä vuotena peräkkäin. Vuonna 1998 rakennusala työllisti 139 000 henkeä eli 6 prosenttia kaikista työllisistä. Alalla työskenteleviä on kuitenkin yhä noin 60 000 vähemmän kuin huippuvuonna 1990. Rakennusalalla oli työttömiä 24 000 ja työttömyysaste oli 15 prosenttia.

Lähde: Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 1999. 226 sivua. Tilastokeskus.