3.12.1999

Lisätietoja: Susanne Hellman-Ketola (09) 1734 3653 (Tilastotori), Sven Björkqvist (09) 1734 3319 (StatFin)

Tilastotori ja StatFin - suorat sähköiset yhteydet tilastopalveluihin

Tilastokeskus on perustanut Internetiin uusia palveluja tilastotiedon käytön helpottamiseksi ja sähköisen asioinnin laajentamiseksi. Viime kuukausina käyttöön otettuja palveluja ovat kauppapaikka Tilastotori ja maksuton tilastopalvelu StatFin.

Tilastokeskus aloittanut sähköisen kaupankäynnin

Tilastotorilla ovat tutustuttavissa ja tilattavissa kaikki Tilastokeskuksen runsaat 300 keskeisintä julkaisua, cd-rom-, levyke-, taulukko- ja tiedostotuotetta. Tilastotorilta voi myös ladata tuotteita käyttöön, vuorokauden kaikkina aikoina. Tilastotorille pääsee suoraan osoitteesta tilastokeskus.fi/tilastotori tai Tilastokeskuksen pääsivulta tilastokeskus.fi.

Tilastotorin tuote-esittelyjä voi kuka tahansa selailla vapaasti, ainoastaan tilaaminen edellyttää rekisteröintiä eli tilauksen toimitustietojen ilmoittamista. Tietoja voi etsiä vapaasanahaulla tai tuotteiden ominaisuuksien mukaan. Esimerkiksi kaikki cd-rom-tuotteet, kaikki kuukausittain ilmestyvät tuotteet tai kansainvälisiä tietoja sisältävät tuotteet löytyvät nyt helposti ja nopeasti Tilastotorista.

Palvelu on otettu hyvin vastaan ja rekisteröityneiden käyttäjien joukossa on niin päättäjiä, opiskelijoita, yrityksiä eri toimialoilta, tiedonhankinnan ammattilaisia kuin yksittäisiä kansalaisiakin.

StatFin-tilastopalvelussa miljoonia tietoja 21 aihealueelta

StatFin-tilastopalvelu on maksuton itsepalvelutietokanta Internetissä. Toukokuussa koekäyttöön avatun palvelun tietosisältö kasvaa koko ajan.

Nyt StatFin-tilastopalvelussa on noin 30 miljoonaa tietosolua ja noin sata taulukkoa 21 aihealueelta. Tilastot on pyritty tekemään helposti ymmärrettäviksi; kaikki palvelun taulukot ja niissä käytetyt käsitteet on kuvattu selkeästi.

Tieto löytyy kahdella tavalla: hakupuusta, johon taulukot on järjestetty aihealueittain tai vapaalla sanahaulla. Esimerkiksi hakusana vaalit löytää taulukon Presidentinvaalit 1994, joka kertoo ehdokkaiden äänimäärät ja -osuudet vaalipiireittäin ja kunnittain. Vuoden 2000 presidentinvaalien tulokset ovat StatFin-palvelussa vaaliyönä.

Osoitteessa statfin.stat.fi voi lisäksi tutustua muun muassa asuntojen hintoihin, rikosten määrään, palkkoihin, suomalaisten matkoihin ja kuolinsyihin.

Tilastopalveluun on tulossa myös muiden tilastontuottajien, kuten Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Stakesin, tilastoja ja siihen on kehitteillä maksullista erityispalvelua tarjoava puoli.