Lediga arbetsplatser

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet. Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. Vi har omkring 850 sakkunniga inom olika branscher.

Närmare information om Statistikcentralen som arbetsgivare hittar du under avsnittet Statistikcentralen. Den som är intresserad av att arbeta som statistikintervjuare, kan också läsa en mer detaljerad arbetsbeskrivning.

 

 

Uppgift

Ansökningstiden utgår

Överaktuarie till SISU-mikrosimuleringsteamet inom forskartjänsterna 18.9.2019 kl 15:00
Överaktuarie till nationalräkenskaperna 24.9.2019 kl 15:00
Expert till företagsstatistiken 30.9.2019 kl 15:00

Senast uppdaterad 17.9.2019