Lediga arbetsplatser

Statistikcentralen är en mångsidig producent av samhällelig information och en aktiv medlem i det internationella statistiska samfundet. Vår uppgift är att slå samman uppgifter till statistik och informationstjänster för att tillgodose medborgarnas, den offentliga förvaltningens och forskningsverksamhetens behov. Vi har omkring 850 sakkunniga inom olika branscher.

Närmare information om Statistikcentralen som arbetsgivare hittar du under avsnittet Statistikcentralen. Den som är intresserad av att arbeta som statistikintervjuare, kan också läsa en mer detaljerad arbetsbeskrivning.

Uppgift (i webbtjänsten valtiolle.fi) Ansökningstiden utgår
Överaktuarie 22.1.2021 kl 15:00
Projektexpert till ett utvecklingsprojekt inom energi- och miljöstatistik 28.1.2021 kl 15:00
Aktuarie till trafikstatistiken 28.1.2021 kl 15:00
Överaktuarie 28.1.2021 kl 15:00
SAS-programspecialist 28.1.2021 kl 15:00
Informationsspecialist 28.1.2021 kl 15:00

Senast uppdaterad 20.1.2021