Nyheter 2015

22.12.2015 Personer med utländsk bakgrund som har bott länge i Finland sysselsätts väl

Personer med utländsk bakgrund får sysselsättning sämre än de med finländsk bakgrund. Sysselsättningen för dem med utländsk bakgrund som har bott i landet i över tio år är dock redan nära det relativa sysselsättningstalet för dem med finländsk bakgrund.

7.12.2015 Statistiken tecknar en bild av ett Finland i förändring

Hur många barn föddes i Finland i fjol? Eller hur många pensionstagare fanns det i vårt land. Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling.

3.12.2015 Publiceringskalendern för år 2016 har utkommit

Uppgifterna i publiceringskalendern för år 2016 är nu tillgängliga. Bekanta dig med kalendern där du hittar information om statistik och publikationer som kommer att publiceras nästa år.

2.12.2015 Nya skattestatistiken publiceras: Personkundernas förvärvsinkomster var 122,7 miljarder 2014

Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har i samarbete framställt personkundernas inkomstskattestatistik. För första gången kan personkundernas alla inkomstskatteuppgifter själv sökas i statistikdatabasen.
Skatteförvaltningens meddelande

27.11.2015 Utnämningsnyhet: Pasi Henriksson utnämnd till förvaltningsdirektör

Pasi Henriksson har utnämnts till förvaltningsdirektör vid Statistikcentralen för en femårsperiod som inleds 1.12.2015.

6.11.2015 Tullen och Statistikcentralen effektiverar produktionen av utrikeshandelsstatistik

Statistikcentralen och Tullen ökar statistiksamarbetet mellan ämbetsverken. Målet är att underlätta utbytet av information och erfarenheter mellan de båda ämbetsverken samt att effektivera statistikframställningen och datainsamlingen.

2.11.2015 Kunskaperna i finska eller svenska minst på genomsnittlig nivå hos tre av fyra personer med utländsk bakgrund

Tre av fyra personer med utländsk bakgrund i första generationen hade åtminstone nöjaktiga kunskaper i finska eller svenska år 2014. Två av fem 25–54-åringar var högutbildade, medan var sjätte hade genomgått högst grundnivån.

29.10.2015 Prisbelönt statistikartikel åskådliggör statistikuppgifter

Journalisten Olavi Koistinens artikel "Ei kaikki aina kallistu" (ung. Inte blir allting hela tiden dyrare) har vunnit Statistikcentralens tävling om bästa statistikartikel. Den prisbelönta artikeln granskar prisutvecklingen och statistiska begrepp på ett sätt som är överskådligt och lätt att förstå.

15.10.2015 Över hälften av dem med utländsk bakgrund har flyttat till Finland av familjeskäl

Av dem med utländsk bakgrund som bodde i Finland år 2014 hade mer än hälften flyttat av familjeskäl. Något under en femtedel hade kommit till Finland för att arbeta och var tionde för att studera. Var tionde kom som flykting eller asylsökande. Uppgifterna är de första resultaten av Undersökningen om hälsa och välfärd hos personer av utländsk härkomst.

14.10.2015 Riitta Pipatti medlem i IPCC’s inventarieprograms styrgrupp

Utvecklingschef Riitta Pipatti vid Statistikcentralen har valts till medlem i Task Force Bureau-gruppen inom klimatpanelen IPCC:s program för inventering av växthusgaser.

13.10.2015 Ny version av PX-Web i bruk

Databasprogrammet PX-Web har uppdaterats till en ny version. Nu kan sparade frågor också göras i fråga om kalkyler, redigering av tabeller och diagram.

1.10.2015 Helvi Kinnunen, Ilmo Mäenpää och Olli Savela tilldelas Eino H. Laurila-medaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2015 har tilldelats Helvi Kinnunen, Ilmo Mäenpää och Olli Savela. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete i främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper.

29.9.2015 Statistikföringens historia i en utställning

Utställningen "Bilden av en nation – 150 år statistik om Finland" skildrar utvecklingen av statistikproduktionen i Finland samt bl.a. inledningen av beräkningen av nationalinkomsten och folkräkningen. Dessutom ger utställningen möjlighet att bekanta sig med genomsnittsfinländaren åren 1900, 1956 och 2014. Utställningen som sammanställts i samarbete med Finlands Bank är öppen i myntmuseet 29.9.2015–30.4.2016.

23.9.2015 Utnämningsnyhet: Hannele Orjala ny direktör för informationstjänst

Hannele Orjala har utnämts till direktör för informationstjänst vid Statistikcentralen för en femårsperiod som inleds 1.11.2015.

9.9.2015 Statistiken över skatteintäkternas utveckling mer exakt än tidigare

Från och med början av september gör Statistikcentralen och Skatteförvaltningen tillsammans den månatliga statistiken över skatteintäkternas utveckling. Med detta samarbete får man ännu mer exakt information om hur skatteintäkterna utvecklas. Skatteförvaltningens meddelande

3.9.2015 Utnämning: Jussi Heino statistikdirektör för enheten för datainsamling

Jussi Heino har utnämnts till statistikdirektör för Statistikcentralens enhet för datainsamling för en femårsperiod som inleds 1.10.2015. 

6.8.2015 Offentliggörande försenat

På grund av tekniska problem försenas offentliggörandet av statistiken i dag. Uppgifterna finns på StatFin.

31.7.2015 Tjänsterna som statistikdirektör och direktör för informationstjänst lediga

Vi söker en statistikdirektör till vår enhet för datainsamling och en direktör för informationstjänst till vår enhet för kommunikation och informationstjänst med anledning av interna omorganiseringar av uppgifter. Lediga arbetsplatser

30.7.2015 Vi söker intressanta statistikartiklar

Vi söker den bästa tidningsartikel som använder sig av statistik, Statistikcentralens 150-årsjubileum till ära. Tävlingen pågår ända till 14.8. och priset för bästa artikel är 2 000 euro.
Läs mer

6.7.2015 Utnämningar vid Statistikcentralen

Statistikcentralen har utnämnt en överdirektör, ICT-direktör samt statistikdirektörer för enheterna befolknings- och välfärdsstatistik, företagsstatistik och ekonomi och miljöstatistik.

18.6.2015 Ny statistiktjänst gällande vägtrafikolyckor

En ny avgifsfri statistiktjänst gällande vägtrafikolyckor har öppnats. Den databasbaserade tjänsten erbjuder användarna nya möjligheter att studera uppgifterna om vägtrafikolyckor t.ex. med hjälp av figurer och tabelluttag.

4.6.2015 Finland i fickformat

Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat med fakta om Finland och finländarna. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

25.5.2015 Det öppna geodatamaterialet har uppdaterats

Statistikcentralen har uppdaterat geodatamaterial som står till allmänt förfogande. Tillgängligt finns bl.a. primäruppgifter om befolkningen per kartruta på 1 km x 1 km och 5 km x 5 km samt efter statistikområde.

20.5.2015 Bekanta dig med den förnyade databasen StatFin

Statistikcentralens avgiftsfria databastjänst StatFin har förnyats. Programmet PX-Web, som fungerar som databasens plattform, har uppdaterats till en helt ny version. Detta möjliggör utnyttjande av tabellerna via API, dvs. gränssnittet.

12.5.2015 Statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen: estimerade uppgifter publiceras 19.5.2015

Avbrottet i produktionen av statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen fortsätter tills vidare. Statistikcentralen publicerar dock 19.5.2015 estimerade uppgifter om byggnads- och bostadsproduktionen.
Läs mer

8.5.2015 Vi söker bästa statistikartikel

Statistikcentralen anordnar med anknytning till 150-årsjubileet en tävling om bästa tidningsartikel där man utnyttjar statistik. Priset för bästa artikel är 2 000 euro.
Läs mer

30.4.2015 Sjuttio procent av riksdagsledamöterna har examen på högskolenivå

Nästan 70 procent av de invalda har examen på högskolenivå. Examen på grundnivå har bara 3,5 procent av riksdagsledamöterna.
Bakgrundsanalys av kandidaterna och de invalda i riksdagsvalet 2015

21.4.2015 Resultaten från riksdagsvalet som kartor och figurer

Statistikcentralens avgiftsfria webbtjänst med valkartor tillhandahåller uppgifter om riksdagsvalet med hjälp av åskådliga kartor och figurer. I webbtjänsten kan du bl.a. studera valdeltagandet, partiernas väljarstöd och de invalda kandidaternas röstandelar efter områdesnivå.
Valkartstjänst

15.4.2015 Statistikpostertävlingen för unga avgjord

Den finländska finalen i den internationella statistiktävlingen i att läsa och använda statistik är avgjord. Tävlingen arrangerades nu för fjärde gången. Vinnarna bland högstadierna kommer från Helsingin Suomalainen yhteiskoulu, medan eleverna från Lauttakylän lukio i Huittinen segrade bland gymnasierna.

10.4.2015 Riksdagsvalskandidaterna har allt högre utbildning

Nästan hälften av kandidaterna i riksdagsvalet har högskoleexamen, men bara omkring 20 procent av de röstberättigade. I bakgrundsanalysen av kandidaterna i valet har man också granskat kandidaternas ålder, sysselsättning och familjeställning samt inkomstnivå.
1. Bakgrundsanalys av kandidaterna i riksdagsvalet 2015

9.4.2015 Direktörstjänster lediga vid Statistikcentralen

På grund av pensioneringar och omorganisering av uppgifter söker vi en överdirektör, en ICT-direktör samt tre statistikdirektörer till vårt ämbetsverk. De lediga tjänsterna har inte anknytning till Statistikcentralens sa-förhandlingar.
Lediga arbetsplatser

31.3.2015 Statistikcentralens sa-förhandlingar ledde till att 19 anställningsförhållanden upphör

Efter sa-förhandlingarna som avslutades i februari meddelade Statistikcentralen att man förbereder uppsägning av högst 21 personer på basis av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker. Antalet personer som sägs upp har nu fastställts till 7 och 12 personers anställningsförhållande upphör via andra arrangemang.

25.3.2015 Fortfarande avbrott i publiceringen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen

Avbrottet i publiceringen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen som började i januari fortsätter tills vidare. Statistikcentralen har inte kunnat ta upp publiceringen av uppgifter på nytt, eftersom Befolkningsregistercentralen inte tillräckligt täckande har kunnat leverera de byggnadsregisteruppgifter till Statistikcentralen som används som datakälla.

18.3.2015 Skatteförvaltningens statistikuppgifter flyttas till Statistikcentralen – i fortsättningen ännu mer täckande skattestatistik

Skatteförvaltningen och Statistikcentralen har undertecknat ett avtal om att flytta över Skatteförvaltningens statistikproduktion till Statistikcentralen. Skattestatistiken flyttas till Statistikcentralen gradvis under åren 2015 och 2016. Statistikcentralen inleder med månatligen publicerad statistik över utvecklingen av skatteintäkterna. (Skatteförvaltningens meddelande)

10.3.2015 Statistikcentralens statistik fick goda vitsord av en europeisk utvärderingsgrupp

Statistikproduktionen vid Statistikcentralen, som i år fyller 150 år, är högklassig och pålitlig enligt en utvärderingsrapport som sammanställts av europeiska sakkunniga. Statistikproducenternas opartiskhet och medborgarnas förtroende för statistiken anses vara Finlands särskilda styrka.

18.2.2015 Statistikcentralen börjar använda programmet J-Demetra+ inom säsongrensningen

Statistikcentralen övergår till att använda programmet J-Demetra+ inom säsongrensningen. Statistikcentralen producerar säsongrensade uppgifter om kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna, konjunkturindikatorn för produktionen, arbetskraftskostnadsindexet, arbetskraftsundersökningen, volymindexet för industrin och om månadsgrafer över affärsverksamheten.

17.2.2015 Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2014

Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2014 under presskonferensen 2.3.2015 kl. 9.

16.2.2015 Statistikcentralens sa-förhandlingar är avslutade

Statistikcentralens sa-förhandlingar har avslutats. Som ett slutresultat av förhandlingarna överväger Statistikcentralen uppsägning av högst 21 personer. Då förhandlingarna startade bedömde man att uppsägningsbehovet var 45 personer.

10.2.2015 Den bästa statistikartikeln belönas

Statistikcentralen ordnar en tävling om bästa artikel där man utnyttjar statistik. Tävlingen ordnas 150-årsjubileet till ära. Tävlingstiden är 1.1–14.8.2015.

5.2.2015 Framställningen av statistik över byggnads- och bostadsproduktionen avbryts

Statistikcentralen avbryter tills vidare produktionen av uppgifter om statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen. Uppgifterna kan inte produceras och publiceras, eftersom Befolkningsregistercentralen (BRC) inte kan leverera de byggnadsregisteruppgifter som används som datakälla för statistiken. Statistiken börjar produceras igen när kvaliteten på uppgifterna kan säkerställas.

29.1.2015 Statistikcentralens webbplats har förnyats

Statistikcentralens webbplats har fått ny layout och förstasidans struktur har förnyats. Syftet med förnyelsen är att göra det enklare att hitta centrala uppgifter på våra sidor. De förnyade sidorna lämpar sig också bättre än tidigare att användas på olika typer av terminalutrustning.

27.1.2015 Domstolsstatistik läggs ned

År 2015 lägger Statistikcentralen ned produktionen och publiceringen av statistikgrenar som gäller domstolars avgöranden. Orsaken till nedläggningen är att ingen finansiering har kunnat hittas för produktionen av statistikgrenarna.

15.1.2015 Vår förstasida förnyas

Statistikcentralens förstasida förnyas vid månadsskiftet januari–februari. Det gäller både förstasidans layout och dess struktur. På den nya förstasidan visas tjänsterna på ett nytt sätt och dessutom kompletteras sidan med helt nya avsnitt om olika tjänster.

14.1.2015 Data efter postnummerområde öppnas

Statistikcentralen tillhandahåller avgiftsfri data efter postnummerområde som är tillgänglig för alla. Öppen data efter postnummerområde, Paavo, innehåller kartmaterial och mångsidigt statistikmaterial.