Miten tilastosivut uudistuvat?

Tilastojen sivuille pääset jatkossa uudelta sivulta Tilastotieto. Uusi sivu löytyy uudistuksen jälkeen sivustomme päänavigaatiosta heti etusivun jälkeen, ja se korvaa nykyisen sivun Tilastot.

Tilastotieto-sivulta pääset tilastoihin aiheittain

Uudelta sivulta Tilastotieto löydät 14 yhteiskuntaa kuvaavaa aihetta. Kun klikkaat jotakin aiheista, näet siihen aiheeseen liittyvät tilastot.

Kuvakaappaus aihevalikosta. Näkyvillä kaksi aihetta, Asuminen ja rakentaminen, Digitalisaatio. Tekstin taustalla aihetta kuvaava kuvituskuva.

Tilastojen aihejaottelu muuttuu

Tilastoja on useita kymmeniä, ja jotta ne olisi helpompi löytää, jaottelemme tilastot aiheittain. Aiheita ovat esimerkiksi väestö ja energia. Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä tätä aiheryhmittelyä uudistetaan.

Tilastot on aiemmin jaoteltu 26 aiheen alle niin, että yksi tilasto voi kuulua vain yhteen aiheeseen. Jatkossa aiheita on 14, ja yksi tilasto voi liittyä useampaan aiheeseen. Uudistuksen jälkeen ei siis tarvitse enää tietää tarkasti, minkä aiheen alta juuri tietty tilasto löytyy, vaan saman tilaston voi löytää monesta paikasta.

Uudet aiheet ovat

 • Asuminen ja rakentaminen
 • Digitalisaatio
 • Energia
 • Hinnat ja kulutus
 • Kansantalous
 • Koulutus ja tutkimus
 • Kulttuuri, media ja ajankäyttö
 • Liikenne ja matkailu
 • Maa-, metsä- ja kalatalous
 • Terveys ja sosiaaliturva
 • Työ, palkat ja toimeentulo
 • Väestö ja yhteiskunta
 • Ympäristö ja luonto
 • Yritykset.

Aihesivut

Aihesivuille, kuten sivulle Asuminen ja rakentaminen, kootaan aiheeseen liittyvät tilastot ja tuoreimmat julkaisut kyseisestä aiheesta. Pääset aihesivuilta helposti selaamaan aiheeseen liittyviä tietokantataulukoita.

Tilastojen sivut

Kullakin tilastolla on oma sivunsa, kuten ennenkin. Uusilta tilastojen sivuilta pääset helposti

 • tilaston tietokantataulukoihin, joista voit itse poimia lukuja
 • tiedotteisiin ja muihin julkaisuihin, joissa asiantuntijat nostavat esiin ilmiön kehitystä ja havaintojaan uusista tiedoista
 • tilaston dokumentaatioon, eli kuvaukseen tilaston tuottamisesta
 • tilaston vanhempiin tietoihin, jotka on julkaistu ennen verkkouudistusta.

Näet tilaston sivulta myös tulevien tietojen julkaisupäivät ja tilaston yhteyshenkilön yhteystiedot.

Tilastojen sivut alkavat täyttyä uusilla tiedoilla ja tiedotteilla kunkin tilaston oman julkaisuaikataulun mukaisesti.

Uudet tilastotiedot

Kun julkaisemme uusia tilastotietoja, asiantuntijamme kirjoittaa yleensä tiedotteen keskeisimmistä havainnoista aineistossa. Tiedotteiden yhteydessä julkaistaan myös valmiita taulukoita ja kuvioita keskeisistä havainnoista.

Kuvakaappaus. Taulukot. Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Kuvakaappaus. Kuviot. Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Kunkin tiedotteen sivulla julkaistaan lista niistä tietokantataulukoista, jotka ovat päivittyneet julkistushetkellä. Tietokantataulukoiden avulla voit tarkastella tilaston tietoja yksityiskohtaisemmalla tasolla ja poimia juuri omaan tarpeeseesi sopivia lukuja.

Kuvakaappaus. Tietokantataulukot. Tähän tiedotteeseen liittyvät tietokantataulukot.

Kaikista uusista tilastotiedoista ei julkaista tekstimuotoista tiedotetta, vaan osa tiedoista julkaistaan vain StatFin-tietokannassa. Tiedot tulevista tietokantajulkistuksista löytyvät tulevien julkaisujen listasta ja tiedot päivittyneistä taulukoista tilastojen sivuilta. Lue lisää tulevien julkaisuaikojen ilmoittamisesta.

Uudet tiedot saa nopeiten tietokannasta

Kun julkaisemme uusia tilastotietoja arkisin klo 8.00, uudet tiedot löytyvät nopeiten StatFin-tietokannan taulukoista. Viive tietojen julkaisemisessa verkkosivuilla on korkeintaan kymmeniä sekunteja. Useimmille käyttäjille tämä viive ei ole huomattava, mutta jos tarvitset tietoja erityisen nopeasti, suosittelemme tietojen hakemista tietokannan rajapinnan kautta.

Mitä käy aiemmille tilastotiedoille?

Ennen verkkouudistusta julkaistujen tilastotietojen sivut arkistoidaan, ja esimerkiksi vanhat linkit sivuille toimivat jatkossakin. Kunkin tilaston uusilla sivuilla on linkki arkistosivuille.

Kuvakaappaus uusilta sivuilta. Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa? Ennen 1.1.2021 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta. Siirry arkistosivuille.

Kehitystyö jatkuu

Tilastosivujen kehittämistä jatketaan yhä. Jos jotakin kaipaamaasi ominaisuutta ei vielä löydy tai jossakin tuntuu olevan parannettavaa, parannustyö saattaa olla jo vireillä.