Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2005

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Paperiteollisuuden työkiista näkyi toisen vuosineljänneksen tuotantoluvuissa
  3. Paperin myynti varastoista hidasti liikevaihdon laskua
  4. Vienti ja pienet yritykset ylläpitivät kasvua
  5. Työllisten määrän väheneminen hidastui alkuvuonna
  6. Tehdasteollisuuden suhdannenäkymät kohenivat hieman
  7. Fokus: Tekstiiliteollisuus siirtänyt valmistusta ulkomaille
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne oli vuoden 2005 toisella vuosineljänneksellä poikkeuksellinen paperiteollisuuden touko-kesäkuulle ajoittuneen työkiistan vuoksi. Tuotannon määrä pieneni lähes 6 prosenttia vuodentakaisesta; ilman puu- ja paperiteollisuutta teollisuuden tuotannon määrä kasvoi noin prosentin vuotta aiemmasta. Myös teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui työnseisauksen vuoksi, mutta paperin myynti varastoista hidasti vaikutusta ja kasvua oli yhä noin 2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Lisäksi tuottajahintojen maltillinen nousu tuki liikevaihdon kasvua. Paperiteollisuuden työnseisaus ei heijastunut työllisten määrään, mutta hidasti teollisuusyritysten palkkasumman kasvua. Tilauskantatietojen ja yritysten johdon odotusten mukaan teollisuuden näkymät ovat loppuvuonna hieman toista vuosineljännestä paremmat.

Metalliteollisuuden tuotannon kasvu piristyi hieman alkuvuoden nollakasvusta. Alatoimialoista etenkin telakkateollisuuden näkymät ovat viime aikoina parantuneet huomattavasti.

Puu- ja paperiteollisuudessa tuotanto aleni paperialan seitsemän viikon työnseisauksen vuoksi toisella neljänneksellä lähes 40 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto supistui neljänneksellä ja vienti kolmanneksella vuotta aiempaan verrattuna. Varastojen arvo pieneni vajaat 14 prosenttia vuoden takaisesta.

Kemianteollisuudessa toisen vuosineljänneksen suhdannetilanne oli selvästi parempi kuin koko teollisuudessa keskimäärin. Tuotannon kasvu nopeutui ja liikevaihdon jo keväällä 2004 alkanut voimakas kasvu jatkui.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2005