Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus II/2005

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi
  3. Kaupan työllisten määrä, palkkasumma ja osa-aikaiset kasvussa
  4. Kaupan näkymät
  5. Fokus: Kodintekniikan myynti ripeässä kasvussa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi

Kaupan liikevaihdon kasvunopeus kiihtyi vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen 4 prosentista yli 8 prosenttiin toisella neljänneksellä. Piristymiseen vaikuttivat kaikkien kaupan päätoimialojen (auto-, tukku- ja vähittäiskaupan) myynnin vilkastuminen. Sekä autokaupan liikevaihdon lähes 10 prosentin kasvu että vähittäiskaupan runsaan 6 prosentin kasvu huhti-kesäkuussa 2005 oli huomattavasti ripeämpää kuin niiden kasvu kolmella edellisellä neljänneksellä. Autokaupan liikevaihdon lisääntymisen taustalla on osittain se, että polttoaineiden vähittäiskauppa sisältyy autokauppaan. Myös tukkukaupan liikevaihto kasvoi voimakkaasti, yli 8 prosenttia toisella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala III/2004 IV/2004 I/2005 II/2005
Kauppa yhteensä 4,2 6,9 4,0 8,3
Autokauppa 0,4 6,4 2,5 9,9
Tukkukauppa 5,6 8,5 5,1 8,6
Vähittäiskauppa 3,8 3,5 2,5 6,3
- päivittäistavarakauppa 0,0 0,6 1,0 3,2
- tavaratalokauppa 5,8 3,7 2,0 6,3
Kunkin neljänneksen vuosimuutoksessa verrataan neljänneksen liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan neljänneksen liikevaihtoon

Toisella neljänneksellä autokaupan myynnin kasvua kiihdyttivät kaiken kokoiset autokaupan toimijat. Kahtena edeltävänä neljänneksenä erityisesti pienet (alle 50 henkilöä työllistävät) ja suuret (vähintään 250 henkilöä työllistävät) yritykset pitivät autokaupan liikevaihdon kasvua yllä. Autokaupan yrityksistä yli puolet kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Yli kolmannes yrityksistä kasvoi voimakkaasti (yli 15%) autokaupassa.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi toisella neljänneksellä. Siihen on vaikuttanut polttoaineiden hinnan nousu sekä tukkukaupan myynnin määrän ripeä, lähes 6 prosentin kasvu huhti-kesäkuussa. Polttoaineiden hinnan nousun vaikutus näkyy sekä polttoaineiden vähittäiskaupan että puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan toimialan liikevaihdon reippaassa kasvussa. Toimialojen myynnin määrä kasvoikin arvoa huomattavasti maltillisemmin toisella neljänneksellä. Lisäksi yleistukkukaupan liikevaihdon ripeä kasvu lisäsi tukkukaupan toisen neljänneksen myyntiä.

Tukkukaupan myynnin kasvua siivittivät vuoden 2005 toisella neljänneksellä erityisesti keskisuuret ja suuret yritykset. Myös pienet yritykset vauhdittivat kasvua toisella neljänneksellä ensimmäistä neljännestä rivakammin. Viimeisen neljän neljänneksen aikana varsinkin keskisuuret yritykset ovat ylläpitäneet tukkukaupan liikevaihdon ripeää kasvua. Toisella neljännekselläkin niiden vaikutus myynnin kasvuun oli lähes yhtä suuri kuin pienten ja suurten yritysten vaikutus yhdessä. Tukkukaupan yrityksistä yli puolet kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Näistä kasvaneista yrityksistä suurin osa kasvoi voimakkaasti.

Vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä ensimmäistä neljännestä huomattavasti nopeammin, mutta hitaammin kuin auto- ja tukkukauppa toisella neljänneksellä. Ilmiön taustalla oli etenkin päivittäistavarakaupan liikevaihdon nihkeänä jatkunut kasvu. Toisella neljänneksellä päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi edelleen maltillisesti runsaat 3 prosenttia.

Vuoden 2004 toisesta neljänneksestä vuoden 2005 ensimmäiselle neljännekselle asti vähittäiskaupan myynnin määrä on kasvanut arvoa nopeammin. Kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä maaliskuussa 2004 tapahtunut alkoholiveron aleneminen että kilpailun kiristyminen päivittäistavarakaupassa (Ptk) uusien ulkomaisten kauppaketjujen pyrkiessä voimakkaasti laajentumaan Suomen markkinoilla.

Vähittäiskaupan kaiken kokoisten yritysten liikevaihto oli ripeässä kasvussa vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Edellisellä neljänneksellä kasvu oli lähes pelkästään suurten yritysten varassa. Vähittäiskaupan yrityksistä noin puolet kasvatti liikevaihtoaan vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Näistä kasvaneista yrityksistä noin puolet kasvoi voimakkaasti.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Suomen vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu on ollut jo vuodesta 2000 nopeampaa kuin Euroopan Unionin jäsenmaiden vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu keskimäärin. Vuoden 2005 toisella neljänneksellä Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi yli 6 prosenttia, kun Euroopan Unionin kasvu oli samanaikaisesti alle 2 prosenttia. Euroopan Unionin vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua on hidastanut erityisesti Saksan vähittäiskaupan myynnin vaisu kehitys vuodesta 2001 alkaen.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan työpäiväkorjatun liikevaihdon kehitys neljänneksittäin eri maissa

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2005