Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus II/2005

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi
  3. Kaupan työllisten määrä, palkkasumma ja osa-aikaiset kasvussa
  4. Kaupan näkymät
  5. Fokus: Kodintekniikan myynti ripeässä kasvussa
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kaupan näkymät

Kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa hieman normaalia paremmaksi toisella neljänneksellä Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan. Myyntiodotukset loppuvuodelle sen sijaan ovat hieman heikentyneet eli myynnin kasvuvauhdin ei uskota pysyvän yhtä hyvänä kuin alkuvuonna. Lisäksi kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei kasva seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Suomen auto- ja vähittäiskaupassa toimivien yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2005 toisella neljänneksellä. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus heikkeni hieman heinä- ja elokuussa verrattuna kesäkuuhun, mutta luottamus on pysynyt yhä hyvänä. Auto- ja vähittäiskaupan myynnin odotettiin edelleen kasvavan, mutta työllisten määrän ei arvoitu enää nousevan heinäkuun ja lokakuun välisenä aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkempi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaista luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset eikä niinkään saldolukujen taso. Siten Suomessa auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus vahvistui toisella neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen, kun taas EU:n tasolla auto- ja vähittäiskaupan luottamus sitä vastoin heikkeni.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2005