Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus III/2005

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvu hitaampaa kuin EU-maissa keskimäärin
  3. Metalliteollisuus ja öljytuotteiden hintojen nousu tukivat liikevaihdon kasvua
  4. Vientiliikevaihto kasvoi reippaammin kuin kotimaan myynti
  5. Tulospalkkiot kasvattivat palkkasummaa kolmannella vuosineljänneksellä
  6. Tehdasteollisuuden odotukset edelleen melko hyvät
  7. Fokus: Sähköntuonti lisääntyi merkittävästi viime vuonna
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne oli vuoden 2005 kolmannella vuosineljänneksellä parempi kuin toisella neljänneksellä, jolloin paperiteollisuuden työkiista hidasti kasvua. Teollisuustuotannon määrän kehitys pysyi kuitenkin yhä vaatimattomana, vaikka vienti, liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat. Liikevaihdon kasvua tuki osittain tuottajahintojen nousu ja palkkasumman suurenemista selittävät osaltaan syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Suhdannebarometrin mukaan valtaosa teollisuusyrityksistä uskoi suhdannetilanteen pysyvän loppuvuonna ennallaan.

Eri tilastot antavat heinä-syyskuussa toisistaan poikkeavan kuvan sähkö- ja elektroniikkateollisuuden suhdannetilanteesta. Tuotannon määrä ei ole lisääntynyt, mutta tilausten arvo, vienti ja liikevaihto ovat vahvassa kasvussa. Koska toimialan osuus Suomen teollisuudesta on esimerkiksi jalostusarvolla mitaten noin neljäsosa, sen kehityksellä on keskeinen merkitys koko teollisuuden kehityksessä.

Puu- ja paperiteollisuudessa tuotantomäärät palautuivat elo-syyskuussa suurin piirtein vuodentakaiselle tasolle, mutta heinäkuinen tuotannon ylösajo painoi vielä koko vuosineljänneksen lukuja alaspäin. Liikevaihto pieneni enemmän kuin tuotannon määrä, koska tuotteita ei ollut tavanomaisesti varastossa seisokin jälkeen.

Kemianteollisuudessa öljytuotteiden hintojen nousu ylläpiti kasvua, jota samanaikaisesti hidasti öljyjalostamon huoltoseisokki.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2006