Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2005

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen kovassa kasvussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu taittui
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee yhä
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Itäisen Euroopan rakentaminen vahvassa kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa

Rakentamisen toimialan yritysten liikevaihto kasvoi11 prosenttia heinä-syyskuussa edellisvuodesta. Yrityksistä selvästi yli puolet kasvatti liikevaihtoaan. Yrityksistä 46 prosentilla liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia. Voimakkaasti kasvavien yritysten määrä on edelleen hienoisessa kasvussa. Rakennusalan liikevaihdon kasvusta suurin osa tuli henkilöstömäärältään pienten alle 5 hengen yritysten toiminnan tuloksena. Keskisuurten ja suurten yritysten vaikutus kasvuun voimistui. Tammi-syyskuussa 2005 rakentamisen liikevaihdon kasvu on ollut reilut 8 prosenttia.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli heinä-syyskuussa lähes 11 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Talonrakentamisen toimialan kasvuun, kolmannella vuosineljänneksellä, vaikuttivat eniten henkilöstömäärältään pienet yritykset ja suuret, vähintään 250 hengen yritykset. Kuitenkin keskisuurten yritysten kasvun vaikutus toimialan kasvuun lähestyi suurten yritysten kasvua. Edellisvuonna talonrakennusyritysten saman ajanjakson liikevaihto kasvoi myös 11 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu on kiihtynyt kahden edellisen neljänneksen aikana noin 10 prosentin tasolle.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto oli heinä-syyskuussa 11 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla liikevaihdon kasvuun vaikuttivat yhtälailla pienet ja suuret yritykset. Edellisvuonna saman ajanjakson liikevaihto kasvoi 4 prosenttia.

Ydinvoimalahankkeeseen ja Vuosaaren satamarakentamiseen liittyvät isot maarakennustyöt jatkuvat. Jo aloitettujen isojen maarakennushankkeiden tilalle ei ole julkisuudessa olevien tietojen valossa tulossa tänä vuonna Muurla-Lohja moottoritiehankkeen lisäksi muita uusia isoja hankkeita valmistuvia korvaamaan. Tällä perusteella maa- ja vesirakentamisen suhdannehuippu lienee toistaiseksi ohitettu.

Kuvio 3. Rakentamisen liikevaihtoindeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2006