Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2005

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen kovassa kasvussa
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu taittui
  5. Rakentamisen työttömien määrä vähenee yhä
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Itäisen Euroopan rakentaminen vahvassa kasvussa
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä

Rakentamisen lähiajan suhdannenäkymiä peilaava Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuottaman rakennusalan suhdannebarometrin saldoluku oli -3 kolmannella neljänneksellä. Edellisen neljänneksen aikana tehdyn barometrin saldoluku oli +6. Lähellä nollaa oleva saldoluku kertoo, että vallitsevaan tilanteeseen ei odoteta juurikaan muutoksia. Pitkän ajan keskiarvo saldoluvulla on 5. Saldoluku on ollut vuodesta 2000 lähtien vain muutaman kerran positiivisella puolella. Rakennusalan suhdanneodotukset ovat olleet saldolukua tarkastellen jatkuvasti sangen negatiiviset huolimatta rakennusyritysten liikevaihdon reippaasta kasvusta.

Saldoluvun trendin kehitys osoittaa kuitenkin positiiviseen suuntaan. Uskoa tulevaan on tähän asti heikentänyt tilauskannan taso suhteessa siihen, mitä vastaajat pitävät normaalina. Rakennusyritysten mukaan tilauskanta on saavuttanut kuluvan vuoden aikana normaalin tason.

Kuvio 6. Rakentamisen suhdanneodotukset, rakennusluvat ja liikevaihto

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä, kuten edelliselläkin, myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Erityisesti teollisuus- ja varastorakennusten sekä asuinrakennusten kuutiot olivat kasvussa kolmannella vuosineljänneksellä. Samaiset ryhmät ovat vaikuttaneet kasvuun eniten tammi-syyskuussa. Alkuvuonna voimakkaasti, 16 prosenttia, kasvaneet lupamäärät näkyvät nyt myös aloitusten kasvuna. Rakentaminen kehittynee lähiaikoina myönteisesti kun vain rakennukset, joille viime vuoden tammi-syyskuussa myönnettiin lupa, saadaan aloitettua. Viime vuoden aloitukset ovatkin olleet joka neljännes selvässä kasvussa.

Kuvio 7. Myönnetyt rakennusluvat

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2006