Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Kaupan toimialakatsaus III/2005

  1. Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta
  2. Kaupan liikevaihto kasvaa edelleen ripeästi
  3. Kaupan osa-aikaisten määrä vähentyi hieman
  4. Kaupan näkymät vakaat
  5. Fokus: Tavaratalokaupan halpaketjujen kasvu on hiipunut
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan hyvä suhdannetilanne jatkui heinä-syyskuussa. Kaupan liikevaihto nousi ripeästi vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin arvo on edelleen kasvanut huomattavasti nopeammin kuin myynnin määrä polttoaineiden hintojen nousun myötä. Liikevaihdon kasvuvauhti kohosi hieman tukkukaupassa, mutta laski erityisesti autokaupassa kolmannella neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Samaan aikaan työllisten määrän kasvu yhä jatkui kaupassa. Myyntiodotukset olivat kolmannen neljänneksen lopussa paremmat kuin edeltävän neljänneksen lopussa. Siitä huolimatta kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä ei merkittävästi nouse seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan myynnin nousua hidastivat autokaupan kaiken kokoiset ja pienet vähittäiskaupan yritykset kolmannella neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen. Vähittäiskaupan kasvusta yli puolet oli suurten yritysten varassa heinä-syyskuussa. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2005 kolmannellakin neljänneksellä. Alan myynnin odotettiin kasvavan vuoden alkupuoliskoa nopeammin, mutta työllisten määrän arvioitiin pysyvän vakaana marras- ja tammikuun välisenä aikana.

Tukkukaupan myynnin nousua vauhdittivat heinä-syyskuussa erityisesti suuret yritykset. Kolmannella neljänneksellä niiden vaikutus myynnin kasvuun oli suurempi kuin pienten ja keskisuurten yritysten vaikutus yhdessä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 13.1.2006