Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus I/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti sama kuin EU:ssa keskimäärin
  3. Tuottajahintojen nousu tuki liikevaihdon kasvua usealla toimialalla
  4. Sekä vienti että kotimaan myynti voimistivat kasvua
  5. Teollisuuden työllisten määrä kasvussa
  6. Tehdasteollisuuden odotukset aiempaa paremmat
  7. Fokus: Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi eniten Itä-Uudellamaalla vuonna 2005
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne oli vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä suotuisa. Useat teollisuuden suhdanneindikaattorit kertoivat myötätuulesta: Tuotanto kääntyi kasvuun vaimean viime vuoden jälkeen, ja liikevaihdon kehitystä tukivat sekä tuotannon kasvu että tuottajahintojen nousu. Myös työllisten määrä lisääntyi ja edesauttoi teollisuuden palkkasumman kasvua. Tilauskantatietojen ja yritysten johdon odotusten mukaan kasvunäkymät ovat hyvät myös toiselle vuosineljännekselle.

Parantuneen suhdannetilanteen takana oli erityisesti metalliteollisuus, jonka tuotanto kasvoi alkuvuonna melko nopeasti. Kasvu ei johtunut mistään yksittäisestä toimialasta, vaan metalliteollisuus kehittyi kokonaisuudessaan hyvin. Puu- ja paperiteollisuudessa tuotanto väheni ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta liikevaihto ja vienti kasvoivat muun muassa tuottajahintojen nousun vauhdittamana. Myös kemianteollisuudessa liikevaihto ja vienti lisääntyivät vuodentakaisesta, vaikka tuotannon määrä pysyi likimain ennallaan.

Koko teollisuuden (toimialat C, D ja E) liikevaihdon kasvuun vaikutti myös tuottajahintojen ripeä nousu sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimialalla (toimiala E) sekä kaivostoiminnassa ja louhinnassa (toimiala C).

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.6.2006