Teollisuuden toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi toisella neljänneksellä
  3. Tuottajahintojen nousu tuki liikevaihdon kasvua usealla toimialalla
  4. Vientivetoinen kasvu jatkui vahvana
  5. Teollisuuden työllisten määrä kääntyi laskuun
  6. Tehdasteollisuuden odotukset edelleen hyvät
  7. Fokus: Metallien hintakehitys lisännyt kiinnostusta kaivostoimintaan
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Kari Rautio (09) 1734 2479
Fokuksen kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Suhdannetilanne oli hyvä toisella neljänneksellä. Tuotanto ja liikevaihto kasvoivat. Vienti veti hyvin. Koko talouden työllisyys parantui. Ainoastaan teollisuuden työllisyys ei kehittynyt toivotulla tavalla.

Suomen talouden kasvua eivät selitä yksin vertailuajankohtaan osuneet puu- ja paperiteollisuuden tuotantoseisokit, vaan teollisuuden muutkin toimialat olivat vahvassa vedossa. Teollisuusyritysten vahva kasvu alkuvuonna jopa ylitti Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) edellisen kyselyn myönteiset odotukset.

Suomen kannalta keskeisissä vientimaissa talouskasvu on jatkunut vahvana. Samoin kotimaan kehitys on ollut varsin myönteinen. Tästä vuodesta ennakoidaankin tulevan huippuvuoden 2000 veroinen.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006