Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi toisella neljänneksellä
  3. Tuottajahintojen nousu tuki liikevaihdon kasvua usealla toimialalla
  4. Vientivetoinen kasvu jatkui vahvana
  5. Teollisuuden työllisten määrä kääntyi laskuun
  6. Tehdasteollisuuden odotukset edelleen hyvät
  7. Fokus: Metallien hintakehitys lisännyt kiinnostusta kaivostoimintaan
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tuottajahintojen nousu tuki liikevaihdon kasvua usealla toimialalla

Teollisuuden liikevaihto kasvoi toiselle neljänneksellä 20 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuuden liikevaihto kasvoi kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta autojen ja perävaunujen valmistusta, jonka liikevaihto laski vajaan prosentin. Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa eniten puu- ja paperiteollisuudessa, 37 prosenttia. Toimialan kasvuun vaikutti viime vuoden touko-kesäkuun alhainen vertailutaso tuotantoseisokkien vuoksi. Keskimääräistä nopeampaa liikevaihdon kasvuvauhti oli toisella neljänneksellä kemianteollisuudessa, 24 prosenttia ja energia- ja vesihuollossa, 23 prosenttia. Lisäksi koko teollisuuden liikevaihtoa kasvattivat keväälle osuneet risteilyalusten myynnit.

Teollisuuden tuottajahinnat kasvoivat toisella neljänneksellä lähes 5 prosenttia. Tuottajahintojen kasvuvauhti kiihtyi ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kemianteollisuuden tuottajahinnat ovat kasvaneet koko alkuvuoden reippaasti. Kemianteollisuuden hinnat kohosivat Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tiedustelun mukaan jopa odotettua enemmän. Kemianteollisuudessa tuottajahintojen nousu johtui osaltaan voimakkaasti kallistuneista öljytuotteista. Energia- ja vesihuollon tuotanto ja tuottajahinnat kasvoivat toisella neljänneksellä voimakkaasti.

Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla sekä liikevaihto että tuotanto kasvoivat voimakkaasti toisella neljänneksellä. Myös tuottajahinnat nousivat huomattavasti. Kaivostoimintaa ja sen kehitystä käsitellään tarkemmin Fokuksessa.

Kuvio 3. Koko teollisuuden liikevaihdon, tuotannon ja tuottajahintojen kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006