Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi toisella neljänneksellä
  3. Tuottajahintojen nousu tuki liikevaihdon kasvua usealla toimialalla
  4. Vientivetoinen kasvu jatkui vahvana
  5. Teollisuuden työllisten määrä kääntyi laskuun
  6. Tehdasteollisuuden odotukset edelleen hyvät
  7. Fokus: Metallien hintakehitys lisännyt kiinnostusta kaivostoimintaan
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Teollisuuden työllisten määrä kääntyi laskuun

Teollisuuden tuotanto ja palkkasumma kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä. Tämä ei kuitenkaan näkynyt teollisuuden työllisten määrässä. Teollisuuden työllisyys kääntyi lievään laskuun, kun se vielä edellisellä neljänneksellä kasvoi runsaat 3 prosenttia.

Työllisten määrän lasku johtui suurelta osin elintarviketeollisuuden työllisten vähenemisestä. Elintarviketeollisuudessa oli keväällä irtisanomisia. Tämä näkyi osittain elintarviketeollisuuden palkkasumman kasvuna, koska elintarviketeollisuudessa maksettiin irtisanomisajan palkkoja. Myös paperiteollisuuden työllisyys väheni hieman. Mm. Voikkaan paperitehtaan lopetus heijastui toimialan työllisyyslukuihin. Vuoden takaiset tuotantoseisokit näkyivät puu- ja paperiteollisuudessa, jonka palkkasumma kasvoi reippaasti toisella neljänneksellä.

Metalliteollisuudessa työllisyys parani toisella neljänneksellä vuoden takaisesta. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrin mukaan metalliteollisuuden tuotanto ja henkilöstö ovat kasvaneet ja kapasiteetti on hyvin käytössä. Työvoimapula alkaa tietyillä metalliteollisuuden aloilla rajoittaa tuotantoa. Metalliteollisuuden hyvä tilanne näkyi myös palkkasumman kasvuna. Metalliteollisuuden palkkasumma kasvoi toisella neljänneksellä runsaat 5 prosenttia vuoden takaisesta. Koko teollisuuden palkkasumman kasvu oli prosenttiyksikön alempi, runsaat 4 prosenttia.

Kuvio 5. Koko teollisuuden palkkasumman, työllisten määrän ja tuotannon kehitys

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006