Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi toisella neljänneksellä
  3. Tuottajahintojen nousu tuki liikevaihdon kasvua usealla toimialalla
  4. Vientivetoinen kasvu jatkui vahvana
  5. Teollisuuden työllisten määrä kääntyi laskuun
  6. Tehdasteollisuuden odotukset edelleen hyvät
  7. Fokus: Metallien hintakehitys lisännyt kiinnostusta kaivostoimintaan
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Tehdasteollisuuden odotukset edelleen hyvät

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin (EK) heinäkuisen tiedustelun mukaan teollisuuden suhdannetilanne oli vahva ja näkymät lähikuukausille olivat varsin hyvät. Korkeasuhdanteen odotettiin jatkuvan loppuvuoden. Valtaosa yrityksistä ei ennustanut suhdanteissa tapahtuvan merkittäviä muutoksia loppuvuoden aikana. Tilauskantakin oli selvästi normaalitasoa suurempi, ja se lähestyi jo edellisen, vuoden 2000 suhdannehuipun tasoa.

Teollisuustuotanto jatkoi heinäkuussa vahvaa kasvua. Vuoden takaiseen verrattuna teollisuustuotanto kasvoi 12,5 prosenttia. Myös kapasiteetin käyttöaste oli runsaat 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2005 heinäkuussa. Jos ei oteta huomioon vuoden 2005 touko-kesäkuun puu- ja paperiteollisuuden tuotantoseisokkia, edellisen kerran teollisuustuotannon kasvu vuoden takaiseen on ollut nopeampaa vuoden 2000 korkeasuhdanteen aikana.

Puu- ja paperiteollisuuden suhdannekuva on asteittain paranemassa. Varsinkin puuteollisuudessa suhdannetilannetta luonnehditaan normaalia paremmaksi. Heinäkuussa puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi runsaat 13 prosenttia vuoden takaisesta.

EK:n suhdannebarometrin mukaan metalliteollisuuden suhdannekuva oli heinäkuussa edelleen vahva. Kolme neljäsosaa yrityksistä ennusti metalliteollisuuden suhdannekuvan säilyvän lähikuukausien ennallaan. Metalliteollisuuden tuotannon vahva kasvu on jatkunut koko alkuvuoden. Heinäkuussa tuotanto kasvoi lähes 15 prosenttia vuodentakaisesta.

Myös kemianteollisuuden suhdannetilanne oli kyselyn mukaan normaalia parempi. Runsaat 90 prosenttia toimialan yrityksistä ennusti suhdannetilanteen säilyvän vakaana. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi heinäkuussa runsaat 5 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 6. Koko teollisuuden liikevaihdon ja tuotannon kehitys sekä teollisuuden suhdanneodotukset

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006