Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen lisääntyvät edelleen
  3. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastunut 3 prosentin tasolle
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi edelleen
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset heikkenivät
  7. Fokus: Mitä Suomi rakentaa?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui 5,6 prosenttiin huhti-kesäkuussa Rakentamisen toimialan yritysten liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa peräti 17 prosenttia edellisvuodesta. Edellisen kerran liikevaihto kasvoi näin voimakkaasti vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä. Yrityksistä lähes 60 prosenttia kasvatti liikevaihtoaan. Yrityksistä noin 45 prosentilla liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia. Rakennusalan liikevaihdon kasvusta selvästi suurin osa tuli henkilöstömäärältään pienten, alle 5 hengen, yritysten toiminnan tuloksena. Suurten yritysten vaikutus kasvuun hiipui. Vuonna 2005 rakentamisen liikevaihto kasvoi 9 prosenttia.

Talonrakennusyritysten liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 5 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Talonrakentamisen toimialan kasvuun vaikuttivat eniten henkilöstömäärältään pienet yritykset. Suurten yritysten kasvun vaikutus toimialan kasvuun jäi aiempaa pienemmäksi.

Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 7 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Maa- ja vesirakentamisen toimialalla liikevaihdon kasvuun vaikuttivat eniten henkilöstömäärältään pienet yritykset. Isojen yritysten vaikutus kasvuun oli negatiivinen.

Kuvio 3. Rakentamisen liikevaihtoindeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006