Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen lisääntyvät edelleen
  3. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastunut 3 prosentin tasolle
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi edelleen
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset heikkenivät
  7. Fokus: Mitä Suomi rakentaa?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakennuskustannusten nousu hidastunut 3 prosentin tasolle

Rakennuskustannukset nousivat huhti-kesäkuussa 2,9 prosenttia eli hivenen edellistä neljännestä hitaammin. Voimakkainta rakennuskustannusten nousu on ollut 2005 vuoden alkupuoliskolla, jolloin kustannukset kasvoivat reilun 4 prosentin vauhtia. Rakentamisen kustannustaso on noussut selvästi yleistä kustannuskehitystä nopeammin vuodesta 2003 alkaen. Rakennuskustannusten nousu on kiihtynyt tasaisesti vuoden 2004 alusta lähtien kunnes nousu alkoi hidastua vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2005 keskimääräinen kustannusnousu oli 3,6 prosenttia.

Rakentamisen kustannuksia on viime vuoden ajan nostanut eniten tarvikepanosten hintojen nousu, joka johtuu pitkälti rakennustarvikkeiden raaka-aineiden hintojen noususta. Värimetallien korkeat maailmanmarkkinahinnat näkyvät rakennuskustannusindeksissä lähinnä sähkökaapeleiden ja vesiputkien hinnoissa. Tarvikepanosten hinnan nousu on hidastunut viime vuoden toukokuusta lähtien, lukuun ottamatta joulukuun hienoista nousua. Teräksen reilu vuosi sitten alkanut hinnan nousu on taittunut ja sen vaikutus tarvikehintojen nousuun on heikentynyt. Myös muiden raaka-aineiden (kuten öljy ja kupari) maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet, mutta niiden hintakehitys ei ole heijastunut yhtä selvästi rakennuskustannusindeksiin vaikka yksittäisen kupariputken ja kaapelin hinta onkin vuodessa noussut selvästi. Vuoden aikana eniten kallistunut osaindeksiryhmä on LVI-tarvikkeet.

Maa- ja vesirakentamisen kustannukset nousivat huhti-kesäkuussa edelleen 6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Maa- ja vesirakentamisen työlajeista eniten kallistuivat päällystystyöt 11 prosentilla, murskaustyöt 7 prosentilla ja vesihuoltotyöt 6 prosentilla. Eniten kustannuksia vuodessa nostivat oman kaluston kustannukset ja materiaalien hinnat. Öljyn hinnan kohoaminen on vaikuttanut oman kaluston kustannuksiin varsinkin polttoaineiden ja energian kallistumisen kautta ja materiaalikuluihin nostamalla bitumin hintaa.

Kuluttajahintojen nousu kiihtyi selvästi vuoden toisella neljänneksellä, lähes kahteen prosenttiin. Useita vuosia jatkunut kuluttajahintojen maltillinen kasvu näyttää kiihtyvän. Pidemmällä aikavälillä kuluttajahintojen nousunopeus on jatkuvasti hidastunut ja rakennuskustannusten nopeutunut. Talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen rakennuskustannukset ovat nousseet vuoden 2002 kolmannesta neljänneksestä lähtien nopeammin kuin yleinen hintataso. Nyt ero kustannusten nousuvauhdissa on alkanut jälleen kaventua.

Kuvio 4. Rakennuskustannusindeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006