Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen lisääntyvät edelleen
  3. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastunut 3 prosentin tasolle
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi edelleen
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset heikkenivät
  7. Fokus: Mitä Suomi rakentaa?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Rakentamisen suhdanneodotukset heikkenivät

Rakentamisen lähiajan suhdannenäkymiä peilaava Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tuottaman rakennusalan suhdannebarometrin saldoluku oli 5 toisella vuosineljänneksellä 2006. Edellisen neljänneksen aikana tehdyn barometrin saldoluku oli 19. Saldoluku on palannut pitkäaikaisen keskiarvonsa tuntumaan, mikä kertoo ensimmäistä neljännestä varovaisemmista odotuksista. Pitkän ajan keskiarvo saldoluvulla on 5. Saldoluku on ollut vuodesta 2000 lähtien vain muutaman kerran positiivisella puolella. Rakennusalan suhdanneodotukset ovat olleet saldolukua tarkastellen jatkuvasti sangen negatiiviset huolimatta rakennusyritysten liikevaihdon reippaasta kasvusta.

Saldoluvun trendin kehitys osoittaa kuitenkin positiiviseen suuntaan. Uskoa tulevaan heikensi pitkään tilauskannan taso suhteessa siihen, mitä vastaajat pitävät normaalina. Rakennusyritysten mukaan tilauskanta on saavuttanut normaalin tason, oltuaan koko 2000 luvun alun pitkän ajan keskiarvonsa alapuolella. Odotukset tulevasta tuotannon määrästä ovat selvästi alemmalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä.

Kuvio 6. Rakentamisen suhdanneodotukset, rakennusluvat ja liikevaihto

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä myönnettyjen rakennuslupakuutioiden määrä väheni 14 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Teollisuus- ja varastorakennusten sekä julkisten palvelurakennusten luvat olivat suurimmassa laskussa. Asuinrakennuksille myönnettiin lupia huhti-kesäkuussa 14 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Asuntojen kappalemärällä mitattuna luvat vähenivät 15 prosentilla. Laskuun kääntyneet asuinrakennusten lupakuutiomäärät eivät lupaa kasvavia asuinrakennusten aloitusmääriä loppukesäksi ja alkusyksyksi. Heinäkuussa myönnettyjen rakennuslupien määrä oli vaihteeksi kasvussa. Kuluttajien asunnon ostoaikomukset lupaavat edelleen hyvää, sillä ne olivat vuoden 2006 alkupuoliskolla edelleen hyvällä tasolla. Myös kuluttajien asunnon remontointihalut olivat korkealla tasolla.

Kuvio 7. Myönnetyt rakennusluvat

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006