Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investoinnit rakentamiseen lisääntyvät edelleen
  3. Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui
  4. Rakennuskustannusten nousu hidastunut 3 prosentin tasolle
  5. Rakentamisen työllisten määrä kasvoi edelleen
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset heikkenivät
  7. Fokus: Mitä Suomi rakentaa?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Fokus: Mitä Suomi rakentaa?

Alkuvuonna aloitetusta rakennustuotannosta 40 prosenttia oli asuinrakennuksia, 20 prosenttia teollisuus- ja varastorakennuksia, 17 prosenttia liike- ja toimistorakennuksia, 11 prosenttia maatalousrakennuksia, loput 22 prosenttia jäi vapaa-ajanrakennuksille, julkisille palvelurakennuksille sekä muille rakennuksille.

Asuinrakentamisen aloitukset kuutioina lisääntyivät tammi-kesäkuussa 3 prosenttia, mutta vähenivät kappalemärällä mitattuna prosentin edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Alkuvuonna aloitettiin 8 400 omakotitalon rakennustyöt, rivitaloasuntoja aloitettiin 2 700 asunnon verran ja kerrostaloasuntoja 6 600 asunnon edestä. "Omakotitalojen määrä" kasvoi prosentin, rivitaloasuntojen 5 prosenttia ja kerrostaloasuntojen väheni 3 prosenttia.

Teollisuusrakentamisen aloitukset vähenivät alkuvuonna 7 prosenttia vuodentakaisesta. Varastorakentamisen määrä supistui puoleen vuotta aiemmasta

Liike- ja toimistorakennusten aloitukset supistuivat tammi-kesäkuussa 16 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikerakennusten aloitukset vähenivät neljänneksellä kun saman aikaan toimistorakennusten aloitukset kasvoivat kolmanneksella. Ryhmän aloitetuista kuutioista 60 prosenttia on liikerakennusten aloituksia, vajaa viidennes toimistoaloituksia ja liikenteen rakennusten aloituksia reilu viidennes.

Julkisen palvelurakentamisen aloitukset olivat alkuvuonna selvästi alemmalla tasolla, -35 prosenttia, kuin vuotta aiemmin.

Maatalousrakentamisen aloitukset lisääntyivät alkuvuonna hieman vuodentakaisesta. Maatalousrakennusten rakentaminen ei ole hävinnyt minnekään Suomen liityttyä Euroopan Unioniin. Pientilojen määrän väheneminen ja entistä suurempien tilakokonaisuuksien muodostuminen on ylläpitänyt tarvetta rakentaa uusia maatalousrakennuksia. Maatalousrakennuksia on aloitettu trendinomaisesti 4 miljoonan kuutiometrin edestä vuosittain lähes kymmenen vuoden ajan, vaikkakin eri neljänneksillä aloitetuissa määrissä on suurta vaihtelua.

Taulukko 1. Rakentaminen rakennustyypeittäin tammi-kesäkuu 2006

Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Valmistuneet rakennukset
1.-2. nelj.
%-muutos
2005/2006
1.-2. nelj. %-muutos
2005/2006
1.-2. nelj. %-muutos
2005/2006
Kaikki rakennukset 24,05 -7 19,84 -12 16,84 12
Asuinrakennukset 8,06 -6 7,99 3 7,37 -1
Vapaa-ajan asuinrakennukset 0,72 6 0,56 2 0,35 0
Liike- ja toimistorakennukset 4,17 18 3,32 -16 1,67 8
Julkiset palvelurakennukset 1,22 -4 0,71 -35 1,39 72
Teollisuus- ja varastorakennukset 4,92 -34 3,94 -35 3,84 40
Maatalousrakennukset 3,09 25 2,12 3 1,47 9
Muut rakennukset 1,86 5 1,22 -1 0,75 3
Asuntotuotanto, kpl 17 668 -10 17 814 -1 17 271 -5

Seuraava rakentamisen toimialakatsaus ilmestyy 17.1.2007

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006