Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Palvelualojen toimialakatsaus II/2006

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu voimistui vuoden toisella neljänneksellä
  3. Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden toisella neljänneksellä
  4. Palvelualojen luottamus sukelsi toisella vuosineljänneksellä
  5. Fokus: Kiinteistövälitysalalla eletty pitkään nousukautta
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Palvelualojen työllisyys kohentui vuoden toisella neljänneksellä

Palkkasumman kasvu jatkui palvelualoilla vakaana vuoden 2006 huhti-kesäkuussa. Vuodentakaiseen verrattuna lisäys oli runsaat 5 prosenttia, mikä oli hieman koko talouden kehitystä voimakkaampaa. Toimialoista ainoastaan rakentamisessa sekä terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kasvu oli palvelualoja ripeämpää. Yli 60 prosenttia palvelualojen yrityksistä kasvatti palkkasummaansa vuoden toisella neljänneksellä. Voimakkaimmin kaikkien päätoimialojen palkkasummaa nostivat pienet alle 50 henkeä työllistävät yritykset, mutta myös suurempien yritysten kasvuvaikutus oli kaikilla päätoimialoilla positiivinen.

Palkkasumman kasvuun vaikutti muun muassa työllisyyden parantuminen tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Työllisten määrän kasvu pysyi palvelualoilla yhteensä alkuvuoden kasvun tasolla. Työllisyys parani kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialoilla sekä teknisessä että liike-elämän palveluissa. Muilla aloilla työllisyys heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna. Palkansaajien ansiotason nousu hidastui alkuvuoteen verrattuna. Tämä johtui sopimuskorotusten ajoittumisesta myöhemmälle ajalle kuin viime vuonna.

Osa-aikaisen työvoiman kasvu hidastui vuoden 2006 ensimmäisestä neljänneksestä. Osa-aikaisia oli vuoden toisella neljänneksellä noin prosentin enemmän kuin vuosi sitten. Maltillisen kasvun takana on osaltaan viime vuonna vastaavaan aikaan tapahtunut voimakas osa-aikaisten käytön lisääntyminen. Työttömien määrä kääntyi viime vuonna selvään laskuun voimistuen edelleen loppuvuotta kohden. Sama trendi on jatkunut kuluvan vuoden aikana.

Päätoimialoista voimakkainta palkkasumman kasvu oli kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut toimialalla. Alan palkkasumman kasvu ylsi uusimmalla neljänneksellä yli 8 prosenttiin. Toimialan sisällä työllisyys parani ja osa-aikaisten määrä suureni erityisesti teknisessä ja liike-elämän palveluissa. Kiinteistöalaan kuuluvilla toimialoilla sekä työllisten että osa-aikaisten määrä oli viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumman kasvu hieman hidastui vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Vuoden toisella neljänneksellä kasvu ylsi silti lähes 6 prosenttiin. Kehitykseen vaikutti kummankin alatoimialan suotuisa kehitys. Ravitsemistoiminnassa palkkasumman lisäys oli edelleen majoitustoimintaa voimakkaampaa. Alan työllisten ja osa-aikaisten määrä oli tuoreimmalla neljänneksellä laskussa.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden palkkasummat kasvoivat tuoreimmalla vuosineljänneksellä lähes edellisten neljännesten tahtia. Toimialojen kasvu oli kuitenkin selvästi palvelualojen keskimääräistä kehitystä hitaampaa. Alatoimialoista ainoastaan posti- ja teleliikenteen palkkasumma supistui vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialan työllisyys jatkoi edellisen neljänneksen tavoin kohentumistaan. Myös osa-aikaisen työvoiman käyttö alalla kasvoi. Muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa työllisten määrä pieneni, mutta osa-aikaisen työvoiman käyttö yleistyi vuotta aiempaan verrattuna.

Kuvio 2. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 28.9.2006