Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Lomaketestaus EU-tilastojen tärkeäksi harmonisoinnin keinoksi

  1. Euroopan tilastojen testauspolitiikka
  2. Testausmenetelmät
  3. Lomakkeen suunnittelun ja testauksen strategia
  4. Suosituksen arviointia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Anja Ahola, Tilastokeskuksen SurveyLaboratorion erikoistutkija. Artikkeli julkaistu Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksessa IV/2006

Tiedonkeruulomake on luotettavan ja laadukkaan tilastollisen mittaamisen perusta surveytutkimuksissa. Siksi lomakkeiden systemaattisen testauksen edistäminen sisältyy Euroopan yhteisöjen suositukseen tilastojen kehittämiseksi.

Systemaattinen testaustoiminta on nousemassa Euroopan tilastolliseen järjestelmään kuuluvien tilastojen keskeiseksi kehittämisen välineeksi. Euroopan tilastojen käytännesäännöt vuodelta 2005 edellyttävät, että kansalliset tilastovirastot käyttävät tarkoituksenmukaisia menettelyjä tilastojen aineistonkeruun ja aineistojen validoimiseksi (European Statistics, Code of Practice, principle 8). Yksi tätä periaatetta toteuttava indikaattori on lomakkeiden systemaattinen testaus. Nyt Euroopan komission toimeksiannosta on laadittu käsikirja, joka konkretisoi aikaisemmin hyväksytyn tilastojen lomakkeiden kehittämisen ja testaamisen käytännesäännön (Handbook of Recommended Practices for Questionnaire Development and Testing in the European Statistical System, 2006).

Euroopan tilastojen testauspolitiikka

Käsikirja esittää tiukat vaatimukset Euroopan tilastojen aineistonkeruulomakkeiden kehittämiseksi. Sen mukaan lomake muodostaa perustan kaikelle surveyperustaiselle tilastolliselle mittaamiselle. Huonon lomakkeen tuottamia virheitä ei juurikaan voida korjata tutkimusprosessin myöhemmissä vaiheissa. Siksi systemaattinen lomakkeen suunnittelu- ja testausprosessi on ensiarvoisen tärkeä aineiston laadulle. Suosituksen mukaan Euroopan tilastojen lomakkeet on testattava systemaattisesti, ja testauksen on tapahduttava ennen varsinaista aineistonkeruuta. Ensimmäinen vaatimus tarkoittaa, että testauksen on tapahduttava systemaattisia metodeja käyttäen, esimerkiksi usein käytetty lomakkeiden kommentointi ei ole systemaattista testausta. Toisen vaatimuksen mukaan uusien lomakkeiden lisäksi kaikki lomakkeet, joilla kerätään tietoa Euroopan tilastoja varten, on testattava, mikäli niitä ei ole testattu aikaisemmin. Tämä tarkoittaa, että seuraavat tilanteet edellyttävät testausta:

  • uudet surveyt,
  • uudet kysymykset, joita ei ole aikaisemmin testattu,
  • meneillään olevien tutkimusten muutetut kysymykset, vaikka muutokset näyttäisivät pieniltä,
  • kun aineistonkeruumenetelmää muutetaan,
  • kun aineiston metodologinen analyysi on osoittautunut heikkolaatuseksi.

Mikäli tarpeellista testausta ei ole toteutettu eikä aikaisemman tutkimustiedon perusteella voida osoittaa riittävää evidenssiä kysymyksen luotettavuudesta, kysymystä ei suosituksen mukaan sisällytetä Euroopan tilastoihin. Jos testaukset on suoritettu, mutta tulokset osoittavat, että kysymys toimii huonosti tai vaikuttaa kielteisesti muihin kysymyksiin tai vastaushalukkuuteen, kysymystä ei käytetä ilman sen kehittämistä ja testaamista uudelleen.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2006