Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Lomaketestaus EU-tilastojen tärkeäksi harmonisoinnin keinoksi

 1. Euroopan tilastojen testauspolitiikka
 2. Testausmenetelmät
 3. Lomakkeen suunnittelun ja testauksen strategia
 4. Suosituksen arviointia

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Testausmenetelmät

Testaamalla etsitään kysymysten sisällön ja sanamuotojen, lomakkeen kysymysjärjestyksen ja kontekstin sekä visuaalisen suunnittelun ongelmia. Kullakin menetelmällä on heikot ja vahvat puolensa, jolloin sopivat menetelmät on valittava tutkittavan ongelman mukaan. Eri menetelmät sopivat lomakkeen kehittämisen eri vaiheisiin. Vastaamisprosessin ongelmien paikallistamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi useiden menetelmien yhdistely on yleensä välttämätöntä. Yhden testausmenetelmän käyttö on erittäin harvoin riittävää.

Käsikirja jäsentelee lomakkeiden testausmenetelmät ennen aineistonkeruuta ja sen aikana sovellettaviin menetelmiin. Ennen varsinaista aineistonkeruuta toteutettavilla menetelmillä tuotetaan tietoa ennen kaikkea niistä prosesseista, joilla vastaajat etenevät vastatessaan kysymyksiin.

Tällaisia menetelmiä ovat:

 • asiantuntijaraadin arvioinnit,
 • kognitiiviset haastattelut, kuten ääneenajattelu,
 • kysytyn toistaminen omin sanoin (paraphrasing),
 • vastaamista havainnoivat haastattelut,
 • luotettavuuden arviointi (tutkittava henkilö arvioi kysymystä asteikon avulla),
 • lajittelu,
 • kehystarinoiden luokittelu (sorting vignette techniques),
 • vastausajan analyysi (analysis of response latencies).

Tilastollisen aineistonkeruun aikana käytettävät menetelmät ovat:

 • haastatteluvuorovaikutuksen koodaus,
 • jälkipuinti (debriefings) haastattelijoiden kanssa (systemaattiset menetelmät),
 • jälkipuinti (debriefings) vastaajien kanssa tai heidän kokemuksiaan käyttäen,
 • seurantahaastattelut
 • erilaiset kokeelliset tutkimusasetelmat.

Testausaineistot kerätään tällöin perinteisen pilot-esitutkimuksen tai kenttätyön yhteydessä tai rinnakkain varsinaisen kenttätyön kanssa.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.12.2006