Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Teollisuuden toimialakatsaus III/2006

  1. Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta
  2. Teollisuustuotannon kasvuvauhti EU-maita nopeampi
  3. Tuottajahintojen nousu siivitti liikevaihdon kasvua
  4. Vientivetoinen kasvu jatkui vahvana
  5. Teollisuuden työllisten määrä lisääntyi heinä-syyskuussa
  6. Tehdasteollisuuden näkymät edelleen varsin hyvät
  7. Fokus: Tuontihinnat aiheuttavat kustannuspainetta teollisuuteen
  8. Talouskehitys teollisuuden suurimmilla toimialoilla
  9. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kirjoittaja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto teollisuuden suhdannetilanteesta

Teollisuuden suhdannetilanne jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä. Tuotanto kasvoi reilut 8 prosenttia ja liikevaihto lähes 15 prosenttia vuotta aiemmasta. Vienti veti hyvin ja myös teollisuuden työllisyys parantui.

Metalliteollisuudessa tuotannon vahva kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja kasvua toivat kaikki alatoimialat. Puu- ja paperiteollisuudessa sekä tuotanto että tuottajahinnat olivat vajaat 2 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Toimialan liikevaihdon ja viennin kasvua nosti vuoden 2005 kesän tuotantoseisokista johtunut hiljaisempi heinäkuun myynti. Myös kemianteollisuudessa kasvulukuja kohotti jonkin verran vertailuvuoden matala taso, johon vaikutti öljyjalostamon huoltoseisokki.

Nämä vertailuajankohdan satunnaistekijät eli tuotantoseisokit selittävät koko teollisuuden kasvusta kuitenkin vain pienen osan. Teollisuuden suhdannekuva oli useiden indikaattoreiden mukaan hyvä kolmannella vuosineljänneksellä ja Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin (EK) mukaan korkeasuhdanteen odotetaan jatkuvan vuoden 2007 alkuun saakka.

Kuvio 1. Teollisuustuotannon kehitys (volyymi-indeksi)

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.1.2007