Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Rakentamisen toimialakatsaus III/2006

  1. Yhteenveto rakentamisen suhdannetilanteesta
  2. Investointien kasvu rakentamiseen rauhoittui
  3. Rakennusyritysten liikevaihto vahvassa kasvussa
  4. Rakennuskustannusten nousu jälleen kiihtymässä
  5. Rakentamisen työttömien määrän väheneminen nopeutui
  6. Rakentamisen suhdanneodotukset myönteisiä
  7. Fokus: Saksan rakennustuotanto ponnistaa kasvu-uralle?
  8. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Investointien kasvu rakentamiseen rauhoittui

Rakennusinvestoinnit kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä aiempaa hitaammin. Silti kasvua oli reilut 6 prosenttia vuodentakaisesta. Kasvuvauhti on kuitenkin vain kolmasosa vuoden alun vauhdista. Heinä-syyskuussa investoinnit talonrakennuksiin kasvoivat reilut 6 prosenttia ja maarakennusinvestoinnit reilut 5 prosenttia. Investoinnit asuinrakennuksiin kasvoivat hieman nopeammin kuin investoinnit muihin rakennuksiin. Investoinnit muihin talonrakennuksiin kasvoivat vajaat 5 prosenttia ja investoinnit asuinrakennuksiin vajaat 8 prosenttia.

Rakentamisen investointien kasvu on hidastunut selvästi alkuvuodesta. Myös vertailu viime vuoteen osoittaa, että investointien huippu näyttäisi ajoittuneen vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen. Tällöin investointien määrä oli noin 4,8 mrd. euroa, missä oli kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajasta peräti 20 prosenttia.

Kuvio 1. Investoinnit rakentamiseen

Vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä rakennustöitä aloitettiin kaikkiaan reilun 12 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005 vastaavana aikana. Kolmannella neljänneksellä aloitettujen asuinrakennuskuutioiden määrä jatkoi kasvuaan ensimmäisen neljänneksen notkahduksen jälkeen. Asuinrakennusten aloitukset kasvoivat noin 4 prosenttia, mutta muiden rakennusten aloitukset vähenivät noin 6 prosentilla. Toimisto- ja liikerakennusten määrä kasvoi vahvasti, hoito- ja maatalousrakennusten selvästi, mutta muutoin muiden kuin asuinrakennusten aloitukset olivat laskussa. Asuinrakennusten osuus kaikista aloitetuista kuutioista oli reilu kolmannes, näistä kaksi kolmasosaa oli pientaloissa. Vuoden kolmannella neljänneksellä vapaa-ajan asuntojen aloitukset kasvoivat prosentin.

Tammi-syyskuussa uudisrakennustöitä käynnistettiin yhteensä reilu 34 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna vastavana aikana. Aloitettujen teollisuus- ja varastorakennusten sekä julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä väheni vuodentakaisesta kun taas kaikkien muiden rakennustyyppien kuutiomäärät kasvoivat.

Tammi-syyskuussa aloitettiin yli 28 000 uuden asunnon rakentaminen, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kolmannella vuosineljänneksellä kasvua oli edelleen 4 prosenttia.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi nousi 2 prosenttia viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Edellisellä neljänneksellä oltiin 7 prosentin kasvussa. Volyymia kasvatti asuinrakentamisen volyymin kasvu. Muiden kuin asuinrakennusten volyymi oli edellisen vuoden tasolla.

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.1.2007